Skip to content KFUM's logga
Sök

Bidrag & Stipendier

Inom KFUM-rörelsen finns det flera fonder och stipendier att söka och vi tipsar gärna föreningar och medlemmar om andra sätt att söka pengar för verksamhet och projekt

Sök KFUM Sveriges

filmstipendium

Är du en ung filmskapare som vill använda din kreativitet för att stärka ungas röst i samhället? Sök vårt filmstipendium! Stipendiet kan sökas av alla under 30 år och riktar sig både till dig som håller på med film och till dig som är nybörjare.

Sök KFUM Sveriges

Möjlighetsstipendium

KFUM Sveriges stipendium för utbyten och utbildningar kommer att ges till unga som vill göra ett utbyte eller delta i en utbildning – i Sverige eller utomlands. KFUM Sverige vill stödja intresset för utbyten, resor och besök mellan och till KFUM-föreningar i Sverige eller andra länder och för kurser utbildningar som kan bidra till en persons engagemang och ledarskap.

Local-to-local bidrag

Det övergripande temat för bidraget är ”ungas engagemang för en hållbar och fredlig samhällsutveckling” och en eller flera av de s.k. 2250-pelarna ska ingå i projektets verksamhet: ungas inkludering i planering/beslutsfattande/genomförande; ungas rättigheter; mötesplatser för unga med olika bakgrund; samarbete med andra aktörer; inkludering av unga som står utanför föreningsliv.

KFUM-fonden

Varje år delas medel ur KFUM-fonden ut till lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar. Fonden delar ut bidrag 6 gånger per år, och hur bidragen fördelas beslutas av KFUM Sveriges Stipendiekommitté. Kommittén utses av KFUM Sveriges styrelse och består av 3-5 ideella varav en är styrelseledamot i KFUM Sverige.

Läs mer om KFUM-fonden och hur du ansöker om bidrag här:

Du kan söka bidrag till:

  • Nyskapande projekt och verksamheter
  • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar
  • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten eller andra utbyten

Årets Elsa och Årets William

Årets Elsa och Årets William

KFUM Sverige vill uppmärksamma och stödja de eldsjälar som bär KFUM-verksamheten i landet och utser därför Årets Elsa och Årets William. Dessa personer ska vara ledare inom KFUM och förebilder för andra i rörelsen. Med utmärkelsen följer ett stipendium om 10 000 kr till respektive person.

Andra bidrag och stipendier

Andra bidrag och stipendier

Utöver ovanstående finns många andra möjligheter för KFUM-föreningar att hitta finansiering till projekt och verksamheter.

Andra bidrag och stipendier

Organisationsbidrag till

barn- och ungdomsorganisationer

Varje år ansöker KFUM Sverige om organisationsbidrag från MUCF. Detta bidrag kan fördelas vidare till föreningar som inte får statsbidrag genom anslutning till något annat riksförbund.

Bidrag tilldelas barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bidragets storlek baseras på antal medlemmar, varierar från år till år och kan gå till löpande verksamhet såsom kostnader för kansli, administration eller anställda.

För att ta del av bidraget måste din förening fylla i KFUMs statistik- och verksamhetsredovisning senast i februari varje år.

Tidigare utlysta

bidrag och stipendier

Bidrag för YMCA World Council

Sista ansökningsdag var 27 mars 2022.

Bidrag för ledarutbyten

Sista ansökningsdag var 20 februari 2022.

Bidrag för stödverksamhet för socialt särskilt utsatta

Sista ansökningsdag var 26 september 2021.

Bidrag för stödverksamhet för barn och unga (omgång 2)

Sista ansökningsdag var 26 september 2021.

Bidrag för stödverksamhet för barn och unga

Sista ansökningsdag var 24 juni 2021.

Bidrag för local-to-local samarbete

Sista ansökningsdag var 14 juni 2021.

Stipendium för unga filmskapare

Sista ansökningsdag var 30 maj 2021.

Bidrag för verksamhet kopplat till Agenda 2030

Sista ansökningsdag var 23 maj 2021.