Skip to content KFUM's logga
Sök

Bidrag & Stipendier

Inom KFUM-rörelsen finns det flera fonder och stipendier att söka och vi tipsar gärna föreningar och medlemmar om andra sätt att söka pengar för verksamhet och projekt.

Bidrag för

stödverksamhet för barn och unga

Alla KFUM-föreningar kan nu ansöka om ekonomiskt stöd från KFUM Sverige för att under 2021 anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov hos barn i utsatta situationer till följd av utbrottet av covid-19. Sista ansökningsdag är 24 juni 2021.

Bidrag för

Local-to-local samarbeten

KFUMs lokalföreningar är välkomna att söka bidrag från KFUM Sverige för att etablera eller stärka kontakten med internationella vänföreningar. Temat för samarbetet ska vara ungas engagemang för en hållbar och fredlig samhällsutveckling. Sista ansökningsdag är 14 juni 2021.

KFUM-fonden

Varje år delas medel ur KFUM-fonden ut till lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar. Fonden delar ut bidrag 6 gånger per år, och hur bidragen fördelas beslutas av KFUM Sveriges Stipendiekommitté. Kommittén utses av KFUM Sveriges styrelse och består av 3-5 ideella varav en är styrelseledamot i KFUM Sverige.

Läs mer om KFUM-fonden och hur du ansöker om bidrag här:

Du kan söka bidrag till:

  • Nyskapande projekt och verksamheter
  • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar
  • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten eller andra utbyten

Årets Elsa och Årets William

Årets Elsa och Årets William

KFUM Sverige vill uppmärksamma och stödja de eldsjälar som bär KFUM-verksamheten i landet, och utser därför Årets Elsa och Årets William. Dessa personer ska vara ledare inom KFUM som är förebilder för andra i rörelsen. Med utmärkelsen följer ett stipendium om 10 000 kr till respektive person.

Andra bidrag och stipendier

Andra bidrag och stipendier

Utöver ovanstående finns många andra möjligheter för KFUM-föreningar att hitta finansiering till projekt och verksamheter.

Andra bidrag och stipendier