Skip to content KFUM's logga
Sök

Bidrag & Stipendier

Inom KFUM-rörelsen finns det flera fonder och stipendier att söka och vi tipsar gärna föreningar och medlemmar om andra sätt att söka pengar för verksamhet och projekt

KFUM-fonden

Varje år delas medel ur KFUM-fonden ut till lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar. Fonden delar ut bidrag 6 gånger per år, och hur bidragen fördelas beslutas av KFUM Sveriges Stipendiekommitté. Kommittén utses av KFUM Sveriges styrelse och består av 3-5 ideella varav en är styrelseledamot i KFUM Sverige.

Läs mer om KFUM-fonden och hur du ansöker om bidrag här:

Du kan söka bidrag till:

  • Nyskapande projekt och verksamheter
  • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar
  • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten eller andra utbyten

Årets Elsa och Årets William

Årets Elsa och Årets William

KFUM Sverige vill uppmärksamma och stödja de eldsjälar som bär KFUM-verksamheten i landet och utser därför Årets Elsa och Årets William. Dessa personer ska vara ledare inom KFUM och förebilder för andra i rörelsen. Med utmärkelsen följer ett stipendium om 10 000 kr till respektive person.

Andra bidrag och stipendier

Andra bidrag och stipendier

Utöver ovanstående finns många andra möjligheter för KFUM-föreningar att hitta finansiering till projekt och verksamheter.

Andra bidrag och stipendier

Organisationsbidrag till

barn- och ungdomsorganisationer

Varje år ansöker KFUM Sverige om organisationsbidrag från MUCF. Detta bidrag kan fördelas vidare till föreningar som inte får statsbidrag genom anslutning till något annat riksförbund.

Bidrag tilldelas barn- och ungdomsorganisationer för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Bidragets storlek baseras på antal medlemmar, varierar från år till år och kan gå till löpande verksamhet såsom kostnader för kansli, administration eller anställda.

För att ta del av bidraget måste din förening fylla i KFUMs statistik- och verksamhetsredovisning senast i februari varje år.

Tidigare utlysta

bidrag och stipendier

Bidrag för stödverksamhet för socialt särskilt utsatta – sista ansökningsdag 26 september 2021

Bidrag för stödverksamhet för barn och unga (omgång 2) – sista ansökningsdag 26 september 2021

Bidrag för stödverksamhet för barn och unga – sista ansökningsdag 24 juni 2021

Bidrag för local-to-local samarbete – sista ansökningsdag 14 juni 2021

Stipendium för unga filmskapare – sista ansökningsdag 30 maj 2021

Bidrag för verksamhet kopplat till Agenda 2030 – sista ansökningsdag 23 maj 2021