Skip to content KFUM's logga
Sök

Bidrag & Stipendier

Inom KFUM-rörelsen finns det flera fonder och stipendier att söka och vi tipsar gärna föreningar och medlemmar om andra sätt att söka pengar för verksamhet och projekt.

Agenda 2030-bidrag

KFUM-föreningar kan nu ansöka om bidrag från KFUM Sverige för att genomföra projekt, utbildningar, aktiviteter eller annan verksamhet som har en tydlig koppling till Agenda 2030 och/eller KFUMs fokusområden. Projektet ska genomföras under maj-oktober 2021 och sista ansökningsdag är 23 maj.

KFUM-fonden

Varje år delas medel ur KFUM-fonden ut till lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar. Fonden delar ut bidrag 6 gånger per år, och hur bidragen fördelas beslutas av KFUM Sveriges Stipendiekommitté. Kommittén utses av KFUM Sveriges styrelse och består av 3-5 ideella varav en är styrelseledamot i KFUM Sverige.

Läs mer om KFUM-fonden och hur du ansöker om bidrag här:

Du kan söka bidrag till:

  • Nyskapande projekt och verksamheter
  • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar
  • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten eller andra utbyten

Årets Elsa och Årets William

Årets Elsa och Årets William

KFUM Sverige vill uppmärksamma och stödja de eldsjälar som bär KFUM-verksamheten i landet, och utser därför Årets Elsa och Årets William. Dessa personer ska vara ledare inom KFUM som är förebilder för andra i rörelsen. Med utmärkelsen följer ett stipendium om 10 000 kr till respektive person.

Andra bidrag och stipendier

Andra bidrag och stipendier

Utöver ovanstående finns många andra möjligheter för KFUM-föreningar att hitta finansiering till projekt och verksamheter.

Andra bidrag och stipendier