Skip to content KFUM's logga
Sök

Local-to-local

Sök bidrag för att etablera/stärka kontakten med internationella föreningar.

Bidrag för

Local-to-local samarbeten

KFUM Sverige arbetar sedan 2018 med att öka kunskap, engagemang och dialogen kring FN:s resolution om Unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250). Inom ramen för detta arbete vill vi nu möjliggöra fler samarbeten mellan KFUMs lokalföreningar och lokalföreningar i andra länder. Vi lanserar därför ett local-to-local bidrag för att på så sätt bidra till att KFUMs föreningar under 2021 har möjlighet att avsätta tid, pengar och engagemang till att etablera eller stärka kontakten med internationella vänföreningar.

Det övergripande temat för bidraget är ”ungas engagemang för en hållbar och fredlig samhällsutveckling” och en eller flera av de s.k. 2250-pelarna ska ingå i projektets verksamhet: ungas inkludering i planering/beslutsfattande/genomförande; ungas rättigheter; mötesplatser för unga med olika bakgrund; samarbete med andra aktörer; inkludering av unga som står utanför föreningsliv.

Villkor

  • Föreningar som är medlem i KFUM Sverige och medlemsrapporterat föregående år (2020) får ansöka om medel.
  • Internationell vänförening måste vara registrerad inom YMCA eller YWCA i sitt land.
  • Projektet ska genomföras under höstterminen 2021 (september-december).
  • Ett local-to-local projekt kan beviljas max 50 000 kr. Delfinansiering av tjänster såsom projektledare kan ingå i projektets budget.
  • Alla kostnader i projektet ska redovisas vid projektets slut med samtliga kvitton bifogade.
  • KFUM Sverige får löpande tillgång till det kommunikationsmaterial och utvärdering som tas fram i samband med projektet (exempelvis bilder) för att kunna sprida vidare i våra kommunikationskanaler.

Bedömningskriterier

  • Projektet har en logisk uppbyggnad, involverar båda föreningarna, har en rimlig budget och utgår från ungas engagemang för en hållbar och fredlig samhällsutveckling.
  • Projektet har en tydlig koppling till minst en av pelarna i UNSCR 2250.
  • Projektets förväntade resultat bedöms långsiktigt hållbara.

Hur ansökan går till

Sista ansökningsdatum har passerat.