Skip to content KFUM's logga
Sök

Världsförbunden

KFUM är en del av

YWCA och YMCA

KFUM Sverige är medlem i världsrörelserna YWCA och YMCA. Tillsammans engagerar vi 70milj människor! Från början var KFUM två olika organisationer: KFUK (en skulle kunna kalla det Sveriges YWCA) och KFUM (Sveriges YMCA). I mitten av 1900-talet så gick KFUK och KFUM ihop som en organisation och bildade KFUK-KFUM. 2011 beslutade rörelsen gemensamt att byta namn till KFUM – där ”M” står för människor.

YWCA

YWCA

KFUM Sverige är medlem i både European YWCA och World YWCA. European YWCA är en paraplyorganisation för alla YWCAs i Europa. World YWCA är en global kvinnorättsrörelse som finns i över 100 olika länder som på olika sätt arbetar med att stärka flickor och kvinnor till att skapa förändring för en hållbar framtid och bättre värld. YWCA är världens största och äldsta kvinnorättsrörelse!

YMCA

YMCA

Vi är också medlem i YMCA Europe och World YMCA. YMCA Europe är vårt europeiska nätverk för YMCAs där vi kan stärka varandra och driva gemensamma frågor. World YMCA är samlingsorganisationen för alla världens YMCAs. De arbetar för att stärka unga människor genom fyra fokusområden: hälsa, sysselsättning, samhällsengagemang och miljö. YMCA är en av världens största och äldsta ungdomsrörelser!