Skip to content KFUM's logga
Sök

Världsförbunden YWCA och YMCA

Att KFUM är en del av YWCA och YMCA globalt öppnar för ett stort internationellt nätverk och skapar möjlighet för KFUM-medlemmar att delta och träffa andra engagerade unga människor på arrangemang runt om i världen.

KFUM är en del av

YWCA och YMCA

SÅ BÖRJADE DET

YMCA föddes i skuggan av 1800-talets England med sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom för att hitta en meningsfull fritid för unga. 1844 grundades den första YMCA-föreningen i London av George Williams.

KFUM I SVERIGE

1884 startades första YMCA-föreningen under namnet KFUM (Kristliga Föreningen för Unga Män) i Stockholm och året därpå startades första KFUK-föreningen (Kristliga Föreningen för Unga Kvinnor).

Under 1960-talet gick KFUK och KFUM ihop för att 2011 byta namnet till Kristliga Föreningen för Unga Människor (KFUM).

YWCA

YWCA

KFUM Sverige är medlem i både European YWCA och World YWCA. European YWCA är en paraplyorganisation för alla YWCAs i Europa. World YWCA är en global kvinnorättsrörelse som finns i över 100 olika länder som på olika sätt arbetar med att stärka flickor och kvinnor till att skapa förändring för en hållbar framtid och bättre värld. YWCA är världens största och äldsta kvinnorättsrörelse.

YMCA

YMCA

Vi är också medlem i YMCA Europe och World YMCA. YMCA Europe är vårt europeiska nätverk för YMCAs där vi kan stärka varandra och driva gemensamma frågor. World YMCA är samlingsorganisationen för alla världens YMCAs. De arbetar för att stärka unga människor genom fyra fokusområden: hälsa, sysselsättning, samhällsengagemang och miljö. YMCA är en av världens största och äldsta ungdomsrörelser.

våra internationella projekt

KFUM Sverige har flera projekt tillsammans med YMCA och YWCA i resten av världen. Är du nyfiken på dessa så kan du besöka vår internationella sida.