Skip to content KFUM's logga
Sök

Vad vill du testa?

I KFUM kan du göra nästan vad som helst! Välkommen att bli medlem i någon eller några av KFUMs 150 lokala föreningar.

Senaste nytt

 • KFUM lanserar Ukrainainsamling för att hjälpa innan vintern slår till

  22 september 2022

  Behoven hos det ukrainska folket är fortfarande omfattande i skuggan av det stora kriget som drabbat dem och nu går befolkningen mot sin första vinter under belägring. Ett faktum som nu KFUM/YMCA-rörelsen vill motverka innan det är för sent. Kriget mot Ukraina inleddes i februari i år just när vintern höll på att släppa sitt […]

  Läs mer om kampanjen!
 • Tack till alla unga fredsbyggare!

  21 september 2022

  Idag – på internationella fredsdagen – vill vi uppmärksamma alla unga fredsbyggare där ute. Unga människor som genom sitt engagemang för sport, kultur, fritid, hobby, friluftsliv m.m. bygger framtidens fredliga samhällen där alla har en plats. Hur då? Tänker några. Det där är ju bara fritidsaktiviteter! Säger andra…

  Läs hela inlägget
 • KFUM lanserar rapport: Vilken roll har unga i globala frågor?

  20 september 2022

  Idag släpper KFUM Sverige rapporten ”Ung makt i utveckling” där KFUM Sverige granskat och kartlagt hur unga inkluderas och porträtteras i Sveriges biståndspolitik. Nathalie Vukmanic som arbetar med projektet Youth in Power berättar om rapporten.

  Läs mer om rapporten

Här står vi nu...

Vi ser en värld där grupper och människor allt oftare ställs mot varandra och dras mot ytterligheter där olikheter ses som farliga och dåliga. Ett ojämställt samhälle där unga har och får olika förutsättningar och möjligheter beroende på vem du är, var du bor och vilken bakgrund du har. Vi ser också en engagerad och medveten generation av unga människor. Men många unga står utanför föreningslivet...

Vi är en 150 år ung resursstark ungdomsrörelse och kvinnorättsrörelse, en gräsrotsrörelse som finns över hela världen. Med en stor bredd av verksamheter och en stark värdegrund. Vi kan mötesplatser!

därför fokuserar vi på...

INKLUDERING: KFUM ska vara en inkluderande rörelse där alla är välkomna – för olikheter är något berikande och vår rörelse och samhälle ska byggas av fler.

JÄMSTÄLLDHET: KFUM ska vara jämställt och vi ska stå upp för ett jämställt föreningsliv och samhälle.

IDENTITET OCH MAKT: KFUM ska vara en förebild i samhället kring att stärka unga människor i att våga söka och stå upp för sin egen och andras rätt att uttrycka sin identitet. Din makt att påverka ditt liv och din omvärld ska inte begränsas av destruktiva normer och diskriminering.

då skapas en generation unga som...

• Tror på och verkar för dialog och möten mellan människor och över gränser
• Tror på sig själva och är trygga i sina värderingar
• Aktivt tar ansvar för och är delaktiga i samhällsutvecklingen
• Har makt och inflytande att påverka sin omvärld
• Bryter ner ojämlika maktstrukturer

då kan den unga generationen skapa ett samhälle som...

• Präglas av gemenskap i mångfald
• Skapas av människor med olika bakgrunder och erfarenheter
• Bygger på unga människors behov och åsikter
• Präglas av social rättvisa och jämställdhet där alla har lika möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Vad vi vill och hur vi gör det

Här står vi Därför fokuserarvi på Då skapas engeneration ung som Då kan den ungageneration skapaett samhälle som

Om riksorganisationen KFUM Sverige

KFUM Sverige är riksorganisationen för alla KFUM-föreningar och samlar nationellt 45000 medlemmar genom 150 föreningar runt om i Sverige. Vi är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation. KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor och har funnits i Sverige sedan 1884 och arbetar för att barn och unga ska få möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.