Skip to content KFUM's logga
Sök

Press

KFUM's logga

Presskontakt

Laura Luna, kommunikationsansvarig tel: 073 661 22 75 laura.luna@kfum.se

Fler kontaktuppgifter

Hej journalister!

Välkommen till KFUM Sveriges pressrum, våra pressmeddelanden finner du främst i vårt pressrum, via knappen nedan.

Vi skriver gärna debattartiklar om unga och deras situation i samhället. Vi vill stärka ungdomar i rollen som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Det genom att ge dem rätt verktyg och förutsättningar för att förändra sin omvärld nu och i.

Vi utgår från en helhetssyn på individens välbefinnande och ser balansen mellan kropp, sinne och själ som centrala för fysiskt, psykiskt och socialt välmående. För om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla så måste unga få fler möjligheter att bidra med sina perspektiv och erfarenheter till samhällsutvecklingen. Först då kan vi tillsammans  skapa  starkare, tryggare, fredligare och mer inkluderande samhälle.

Här hittar du våra pressbilder och vår logotyp. Kontakta oss gärna för intervjuförfrågningar och sakupplysningar.

Debattartiklar

Vill du ha en debattext så är du välkommen att höra av dig till oss via mejl till laura.luna(snabela)kfum.se. Vi prioriterar alltid tidningar som har öppna debattsidor eftersom vi vill att det vi skriver kan nå så många som möjligt. Nedan ser du ett urval av tidigare debattartiklar:

 • Bara sex av 2 703 fristående riksdagsmotioner handlade om unga

  Trots att målet för Sveriges ungdomspolitik är att ”alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen” lös ambitionerna i Sveriges riksdag med sin frånvaro när riksdagsledamöterna lade enskilda motioner under allmänna motionstiden för riksdagsåret 2023/24. Skriver Emma Hundertmark på Altinget.

 • Inkludera ungdomsrörelsen i det brottsförebyggande arbetet

  Kommunerna måste se till att samarbeta med civilsamhällesorganisationerna för att utnyttja de metoder som redan finns, skriver KFUMs ordförande Emma Hundertmark och generalsekreterare Alexander Clemenson i Dagens Samhälle.

 • Beslutsfattare bryr sig inte om ungas åsikter

  KFUM Sveriges ungdomskartläggning visar att 85 procent av unga i åldern 15-24 upplever att beslutsfattare sällan, aldrig eller bara ibland lyssnar på barn och unga. Det skriver Alexander Clemenson, generalsekreterare KFUM Sverige.

 • Opinion: Youth must be included in rebuilding Ukraine

  As Sweden develops its new strategy for its support to Ukraine a greater amount of funding should be allocated to youth-led organisations and initiatives focusing on peacebuilding, reconciliation, and social cohesion with social entrepreneurship as a part of the solution writes Josephine Sundqvist, Läkarmissionen, Alexander Clemenson, KFUM and Sofia Breitholtz, Reach for Change.

 • Ge unga större inflytande så blir samhället tryggare

  Unga skildras idag bara som våldsaktörer. Men om unga för större inflytande – både i Sverige och globalt – och vi får fler unga beslutsfattare, så blir samhället i stort också tryggare. Det skriver Alexander Clemenson Generalsekreterare för KFUM Sverige och Judy McCallum, VD för Life and Peace Institute.

 • Unga känner sig exkluderade från beslutsfattande

  Om vi vill att fler ungdomar ska engagera sig i samhällsfrågor måste vi lyssna och låta dem vara med och påverka, skriver Alexander Clemenson, generalsekreterare i KFUM Sverige.

  Denna debattartikel ligger bakom betalvägg, men vill du läsa den i sin helhet så är du välkommen att höra av dig till laura.luna@kfum.se

Lokalt

Insändare och debattartiklar

Våra föreningar skickar ibland in egna debattartiklar och insändare i ämnen som är aktuella lokalt och engagerar unga. I de fall insändaren ligger bakom betalvägg men vi har tillgång till originalet så kan du läsa den här. Vill din förening synas här? Skicka din insändare (efter att den publicerats) till laura.luna(snabela)kfum.se

 • KFUM: Inkludera oss i det brottsförebyggande arbetet

  Det är bara dagar kvar till sommarlovet. Förväntansfulla unga kommer i sommar att hitta på massor av skoj och fylla sin fritid med aktiviteter. Men vilka aktiviteter som är tillgängliga för unga på sin fritid och hur unga kan använda sin fritid är en kostnadsfråga, eller som vi på KFUM Kristinehamn ser det, en investering.

  De senaste veckorna har vi fått följa NWT:s granskning om ”De kriminella barnen”. Det är bra att media tar upp behovet av att alla unga ska kunna känna sig trygga, så att de 22 värmländska barnen som är på väg in i grov kriminalitet inte ska utgöra en fara för sina medmänniskor.

  Samtidigt i Kristinehamn föreslår kommunens tjänstemän att avveckla en fullt fungerande fritidsgård som inkluderar Sommar i parken, spontanidrott och idrottsskolan. Aktiviteter vars mål är att skapa trygga mötesplatser och erbjuda positiva nätverk.

  KFUM Kristinehamn har funnit sedan 1895, och många är de unga som passerat vår verksamhet genom åren. Sedan 1959 har vi haft en fritidsgård och vårt arbete har bidragit till att skapa trygga mötesplatser för unga, stärka unga ledare och tillgängliggöra positiva nätverk. Detta har vi gjort genom att lyssna på unga med respekt och nyfikenhet funnit många lösningar för att inkludera unga och utveckla nya unga ledare.

  Du eller någon du känner har säkert deltagit i våra aktiviteter genom idrotten, Sommar i Parken, olika ledarutbildningar eller kanske varit en av de unga som genom KFUM Kristinehamn fått ett första jobb. Vi har genom åren skapat positiva samarbeten med flera lokala civilsamhällsorganisationer, skolor och andra aktörer. Detta genom att ha fritidsgården som huvudverksamhet, samtidigt som detta gjort att vi kunnat samarbeta med skolor och andra myndigheter för att tillgängliggöra en meningsfull fritid för unga.

  Vi hoppas att våra politiker och kommuntjänstemän inte vill låta detta gå förlorat.

  Unga är inte en passiv grupp som ska matas med insatser, tvärtom är unga en mycket aktiv grupp som kommer att finna sätt att fylla sin fritid med olika aktiviteter. Nu är vi oroade att alla brottsförebyggande resurserna kommer att läggas på 22 barn och detta till priset att hundratals unga förlorar sina trygga mötesplatser.

  Om kommunerna i sin iver att spara pengar tar bort erbjudandet om trygga mötesplatser och gör våra positiva ungdomsnätverk otillgängliga så finns risken att 22 barn blir flera hundra. Som exempel kan vi berätta att KFUM Kristinehamn på en lördagskväll kan ha över hundra besökare. Var menar kommunens tjänstemän att de ska göra om ni stänger vår fritidsgården?

  Om politiken krymper ungas möjligheter till positiva sammanhang och aktiviteter så skapas det större utrymme för kriminella nätverk att växa.

  Vi saknar en helhetssyn kring hur vi ska hitta nya vägar för att hindra unga att hamna i kriminalitet. Visst är det bra att myndigheterna tar ett större ansvar, men inkludera civilsamhället och bevara verksamheter som fungerar.

  Vi vill vara delaktiga i att bygga ett tryggt samhälle för alla. Inte avvecklas. För om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla så måste unga få fler möjligheter att bidra med sina perspektiv och erfarenhet till samhällsutvecklingen.

  I stället för att avveckla vår KFUM:s fritidsgård. Investera i att låta oss fortsätta vara en del av det brottsförebyggande arbetet i Kristinehamn.

  Styrelsen för KFUM Kristinehamn

 • KFUM: Lägger fritidsgården ned försvinner även idrottsskolan och sommar i parken

  Snart ringer klockorna ut till sommarlov och i samband med detta kommer förslag från tjänstemännen i Kristinehamns kommun att de ska spara pengar på skolor och ungas fritidsverksamhet. Bland förslagen finns avvecklingen av KFUM i Kristinehamn, en fungerande fritidsgård som inkluderar all verksamhet som KFUM gör.

  KFUM Kristinehamn har funnits sedan 1895, och många är de unga som passerat vår verksamhet genom åren. Sedan 1959 har vi haft en fritidsgård och vårt arbete har bidragit till att skapa trygga mötesplatser för unga, stärka unga ledare och tillgängliggöra positiva nätverk. Detta har vi gjort genom att lyssna på unga med respekt och nyfikenhet och där igenom funnit många lösningar för att inkludera unga och utveckla nya unga ledare.

  Du eller någon du känner har säkert deltagit i våra aktiviteter genom Idrottsskolan, sommar i parken, olika ledarutbildningar eller kanske varit en av de unga som genom KFUM Kristinehamn fått ett första jobb.

  Utan KFUM fritidsgårds helårsanställda personal kan inte heller övrig verksamhet genomföras så som Idrottsskola, sommar i parken, spontanidrott, cirka 40 arbetstillfällen årligen för unga i kommunen, olika ledarutbildningar, nationella och internationella utbyten, samarbeten med flera lokala civilsamhällsorganisationer, skolor och andra aktörer för att tillgängliggöra en meningsfull fritid för unga. KFUM är en aktör som är med i många nätverk.

  KFUM är en ideell organisation som kan söka fonder och projektmedel på olika sätt men inte utan att ha fritidsgården som basverksamhet.

  KFUM växlar upp pengar genom sökta medel för att skapa mer verksamhet, dvs 1 krona från kommunen blir 1,5 kronor i verksamhet.

  Nu föreslår kommunens tjänstemän att KFUM:s fritidsgårdsverksamhet avvecklas.

  Visst finns det andra verksamheter, men KFUM kompletterar dessa och bidrar till att göra aktiviteter för unga tillgängliga alla dagar och året runt.

  Från politiskt håll får vi höra att det behövs hårdare straff och fler fängelser för unga. Det handlar om väldigt få unga som kostar samhället mycket pengar, medan notan för detta betalas av unga som är aktiva i föreningslivet och lever med risken att deras fritidsverksamheter avvecklas.

  Vi vill vara delaktiga i att bygga ett tryggt samhälle för alla. Inte avvecklas, för om vi menar allvar med att samhället ska vara till för alla så måste unga få fler möjligheter att bidra med sina perspektiv och erfarenheter till samhällsutvecklingen.

  Vi hoppas att våra politiker och kommuntjänstemän inte vill låta detta gå förlorat. I stället för att avveckla vår KFUM:s fritidsgård; investera i att låta oss fortsätta vara en del av det förebyggande arbetet i Kristinehamn.

  Styrelsen KFUM Kristinehamn

Publikationer

Här hittar du alla KFUM Sveriges publikationer samlat!

Pressbilder

Generalsekreterare Alexander Clemenson
Ordförande Emma Hundertmark
KFUM Sveriges logotyp

Fotograf

Pressbilderna av Alexander Clemenson är tagna av fotograf Viktor Andersson, Grafikeriet. Bilderna av Emma Hundertmark är tagna av fotograf Magnus Fröderberg. Ange gärna fotografernas namn vid användning.