Skip to content KFUM's logga
Sök

Grafisk profil och bildbank

Allt du behöver för att kommunicera KFUM

Grafisk profil

Genom att KFUM-rörelsen i Sverige använder sig av samma uttryck i text, bild och grafisk produktion visar vi tydligt hur stor och bred rörelsen är. Ett gemensamt uttryck bidrar till att KFUM uppfattas som en sammanhållen rörelse och vi lägger grunden för att bygga ett starkt varumärke.

Här hittar du vår gemensamma manual för grafisk profil med typsnitt, logotyp, färgkoder, dokumentmallar och mycket annat spännande du har användning för i din kommunikation. KFUMs grafiska manual har skapats för att göra det enklare att använda KFUMs grafiska profil. Hör av dig till Sofie på KFUM Sveriges kansli om du vill ha hjälp att komma igång!

Bildbank

Behöver din förening fina bilder på KFUM-verksamhet i er kommunikation kan ni använda bilderna nedan. Klicka på bilden du vill ha och ladda ner!

ANVÄNDNINGSVILLKOR BILDER

Dessa bilder får endast användas av KFUM-föreningar i sin verksamhet eller till att berätta om sin KFUM-förening eller om KFUM generellt. Du får använda bilderna på KFUM-föreningars hemsidor, samt använda till tryck på saker, i tidningar, affischer eller motsvarande. Bilderna får även användas som pressbilder så länge det handlar om KFUM. Vid användning av bilderna ska fotografens namn anges i största möjliga utsträckning.

Fotografer:
Viktor Andersson, Grafikeriet
Carl Bäckström, CaBa
Magnus Fröderberg, Collage Bildbyrå

Delar till gör-det-själv-projekt

Designelement

Om du eller din förening behöver skapa egna trycksaker,  webbsidor, eller annat med KFUM-profil kan ni använda de här delarna för att snabbare komma igång. Saknar du något, eller har du gjort något som du tror att fler kan ha nytta av? Hör av dig!

Grafiska former

Kom igång direkt

Mallar

Vi har gjort ett antal färdiga mallar för att du snabbt ska komma igång med rätt uttryck.

Word-mallar

Powerpoint

Övriga mallar

Texter om KFUM

Här hittar du texter som vi på KFUM Sverige ofta använder för att beskriva eller presentera KFUM i olika sammanhang. Du får gärna kopiera texterna och använda till er hemsida, infoblad eller annat!

Kort version om KFUM

KFUM är en ideell icke-vinstdrivande ungdoms- och kvinnorättsorganisation som sätter unga i fokus. KFUM samlar genom 150 medlemsföreningar 45000 medlemmar i Sverige. Alla KFUM-föreningar möter ungas aktuella behov och erbjuder meningsfulla mötesplatser där unga människor får utrymme att stärkas, utveckla egenmakt och i förlängningen förändra samhället och världen. Det görs bl.a. genom idrott, kör, dans, lägergårdar, scouting och mycket mer! KFUM är partipolitiskt- och religiöst oberoende. KFUM-rörelsen i Sverige är en del av världsorganisationerna World Alliance of YMCA och World YWCA som tillsammans samlar över 70 miljoner människor i över 130 länder. Tillsammans är vi världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.

Kort version om KFUM – version 2

Vi brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential.

Längre texter

Internationella program

KFUMs strategi, What We Want