Skip to content KFUM's logga
Sök

Din Agenda

Ungas inflytande över de globala målen

KFUMs projekt

Din Agenda

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, antogs år 2015 och är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Agendan finns till för att uppnå miljömässig och social hållbarhet fram till år 2030.

KFUM Sverige har sett ett behov av att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen. Därför startades projektet Din Agenda. Vid projektets start fanns unga inte representerade vare sig i planeringen eller i själva genomförandet av målen på lokal och global nivå. Projektet drevs under åren 2018–2021. Under de fyra år som projektet pågått har en rad olika informationsinsatser genomförts.

Totalt har ca 28 000 personer nåtts av Din Agenda. Informationsinsatserna har sett lite olika ut men alla har haft fokus på att ge unga människor en röst, arena och verktyg för att påverka och förverkliga Agenda 2030. Indirekt har KFUMs informationsinsatser nått ut till över 84 000 personer.

På vilket sätt kommer du fortsätta engagera dig för de globala målen framöver?

”Jag vill se till att styrelsen i min förening får in de globala målen i vår vision och verksamhetsplan. Jag vill också fortsätta jobba med aktiviteter och övningar på våra sommarläger och terminsaktiviteter som handlar om de globala målen.”

 

– Utbildningsdeltagare inom projektet Din Agenda (ambassadör)

Alla kan bidra

De globala målen ska uppfyllas till år 2030. För att detta ska bli verklighet behöver alla krafter samlas för att bidra till en hållbar utveckling på sikt. Unga spelar en betydande roll i detta, det är barn och unga som ärver den värld som vi skapar. Det är betydande att ungas röst hörs och inkluderas i arbetet för fred, bekämpning av fattigdom, minskade klyftor och ett välmående klimat.

KFUMs föreningar kan bidra på flera sätt till detta. Det kan till exempel handla om hållbara inköp till kafeterian, det vill säga varor som respekterar människa och miljö där varan produceras. Det kan också handla om att göra en insats för att få fler medlemmar. Genom att skapa en meningsfull fritid för ungdomar kan vi komma långt i uppfyllandet av Agenda 2030.

Engagera din förening

  • Se till att alla känner sig välkomna under träningar
  • Räkna talartid mellan killar och tjejer under möten
  • Fundera över hur ni kan göra fikapausen mer klimatvänlig
  • Gemensamt lära er mer om de globala målen

Verktygslådan 2030

Verktygslådan 2030 är en samling inspiration, tips, lekar och kunskap om hur du och din förening kan bidra till att vi når de globala målen. I verktygslådan finns bland annat tips om hur du kan jobba med jämställdhet, jämlikhet och inkludering i din förening.

Materialet har tagits fram av unga ledare i KFUM inom ramen för projektet ”Din agenda – ungas inflytande över de globala målen”.