Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUMs idé och värdegrund

Vår verksamhet bygger på en helhetssyn på människans behov av balans mellan fysisk och psykisk hälsa och individuell utveckling i gemenskap med andra.

KFUM Sveriges

VERKSAMHETSIDÉ

Vår värdegrund ovh verksamhet bygger verksamhet på en helhetssyn om människans behov av balans mellan fysisk och psykisk hälsa och individuell utveckling i gemenskap med andra

Unga människor

Vi vänder oss primärt till unga människor. Det är viktigt för oss att unga människor har inflytande och möjlighet att påverka rörelsens utveckling. Samtidigt ser vi ett stort värde i att mötas mellan generationer i vår rörelse.

Trygga mötesplatser

Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är viktigt för alla människor. Speciellt för unga människor är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och ansvar i relation till andra människor. Vi vill erbjuda unga trygga mötesplatser där de kan umgås, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra. Våra trygga mötesplatser ska genomsyras av KFUMs grundvärderingar och stärka en helhetssyn på människan.

Utveckling genom ansvar

Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap och ökat ansvar så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

Aktuella behov

Vi förebygger psykisk ohälsa.

Genom att erbjuda en meningsfull gemenskap, fysisk aktivitet och verktyg för utveckling och positiv påverkan förebygger vi psykisk ohälsa hos unga.

 

KFUMs

Värdegrund

Inom KFUM ser vi till hela människan. Vi tror att den enskilda människan har behov av att utvecklas i kropp, själ och ande för att berikas.

  • Kroppen står för människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil, fri från droger, ökar förutsättningarna för ett gott liv. KFUMs verksamheter ska bidra till drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras.
  • Sinnet symboliserar människans behov av att bredda och utöka sina kunskaper och färdigheter, stärka självförtroendet och viljan att använda sina förmågor till att nå sina mål. KFUMs verksamheter ska uppmuntra och stimulera sökandet efter kunskap, till egna initiativ och till att ta ansvar.
  • Själen står för människans behov av att hantera existentiella frågor. KFUM ska genom sin verksamhet tillhandahålla miljöer och utforma aktiviteter, där individen inbjuds till och känner sig trygg att utforska existentiella frågor som livsåskådning, moral och etik.

Denna treenighet symboliseras av den röda triangel som också är symbolen för vår rörelse.

Inkludering och mångfald

Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö där alla unga, oavsett socioekonomisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religion eller funktionsvariation, känner sig accepterade och respekterade. Vi vill bidra till ökad mångfald och förståelse för olika perspektiv och erfarenheter i samhället.

Kristligheten

KFUM är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdomsorganisation.

Historiskt har KFUMs värderingar vilat på en värdegrund om alla människors lika värde, men vi är inte och har heller aldrig varit ett trossamfund.