Skip to content KFUM's logga
Sök

Publikationer

Publikationer om

Unga, fred och säkerhet

Varje dag bidrar vi inom KFUM-rörelsen aktivt till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Det gör vi genom att sätta unga och ungas behov och potential i fokus. Våra föreningar arbetar bland annat med att möjliggöra ungas aktiva deltagande i beslutsprocesser, de fokuserar på ungas fysiska och psykiska hälsa, de lyfter rättighetsfrågor och de arbetar förebyggande för att bemöta diskriminering och marginalisering av unga.

Publikationer om

Ungas makt

KFUM Sveriges projekt Youth in Power handlar om att lyfta ungas roll och delaktighet i Sveriges arbete med global hållbar utveckling. Projektet innehåller två spår där det ena handlar om att skapa inkluderande och ungdomsdrivna mötesplatser med inspiration från arbetet i KFUMs internationella utvecklingssamarbeten, och det andra spåret handlar om att påverka skyldighetsbärares inkludering av unga i frågor som rör det svenska utvecklingssamarbetet.

Publikationer om

Synen på unga människor

Unga människor är ledare redan i dag. Men synen på ungdomar varierar. Vi vill gärna uppmärksamma hur beslutsfattare ser på unga och deras förslag.