Skip to content KFUM's logga
Sök

Stöd oss - företag

Hjälp oss att

Stärka unga

KFUM är Sveriges bredaste ungdomsrörelse och bidrar genom bland annat idrott, friluftsliv, kultur och kreativa aktiviteter till att varje dag stärka 45000 unga i deras vardag. Vi stärker fysisk och psykisk hälsa och socialt välmående hos unga genom att erbjuda trygga mötesplatser, ledarskapsutveckling och tillgång till positiva nätverk.

Hur gör vi skillnad?

Ert stöd bidrar till

 • Inom KFUM ser vi potentialen i unga och får dem att växa. Som föreningsvän/partner bidrar ni till att fler unga får möjlighet att utbildas till ledare och vara en förebild för andra barn och unga.
 • Inom KFUM tar frågor som jämställdhet, inkludering och ungas makt och identitet en stor och viktig plats. Våra föreningsvänner/partners bidrar till att fler unga får med sig positiva värderingar, livet ut.
 • KFUMs föreningar arbetar med alla unga, och många riktar sig särskilt till grupper som riskerar hamna utanför föreningsverksamhet eller befinner sig i socioekonomiskt utsatta områden. Som föreningsvän bidrar ni till ökad inkludering i samhället.
 • KFUM är en global rörelse. Vi har långsiktiga internationella projekt i bland annat Senegal, Madagaskar, Togo, Sydafrika och Palestina. Som föreningsvän/partner är ni med och bidrar till en mer global värld för våra unga.
 • KFUM består av 150 föreningar och 50 000 medlemmar. Som föreningsvän/partner är ni med och stödjer deras verksamhet direkt via olika stöd till verksamheten i kronor och ören men också i support från ett engagerat kansli som kan hjälpa till med det mesta för att skapa starkare föreningar.
 • Som föreningsvän/partner bidrar ni till att ungas röster får höras. Att unga får utvecklas och frodas.

Välj den nivå som passar er

Diamantnivå: 150 000 kr och uppåt

 • Vår högsta nivå med exponering av stora loggor.
 • Möjligheten att erbjuda rabatter till våra medlemmar på vår rabattsida.
 • Möjlighet till case/reportage som relaterar till verksamheten och samarbetet.
 • Möjlighet att välja fördelning mellan nationell och internationell verksamhet.
 • Stödbanners och knappar med företagsnamnet inkluderat.

Platinanivå: 75 000 kr - 149 999 kr

 • Vår näst högsta nivå med exponering av mellanstora loggor.
 • Möjligheten att erbjuda rabatter till våra medlemmar på vår rabattsida.
 • Möjlighet till case/reportage som relaterar till verksamheten och samarbetet.
 • Möjlighet att välja fördelning mellan nationell och internationell verksamhet.
 • Stödbanners och knappar med företagsnamnet inkluderat.

Guldnivå: 25 000 kr - 74 999 kr

 • Företagsnamnet exponerat med namn och länk på vår webb.
 • Möjligheten att erbjuda rabatter till våra medlemmar på vår rabattsida.
 • Möjlighet till case/reportage som relaterar till verksamheten och samarbetet.
 • Stödbanners, knappar och diplom.

Silvernivå: 10 000 kr - 24 999 kr

 • Företagsnamnet exponerat med namn och länk på vår webb.
 • Stödbanners, knappar och diplom.

Bronsnivå: 5 000 kr - 9 999 kr

 • Företagsnamnet exponerat på vår webb utan länk
 • Stödbanners, knappar och diplom.