Skip to content KFUM's logga
Sök

OM KFUM

KFUM SVERIGE

KFUM är Sveriges bredaste ungdomsrörelse och en del av den globala YWCA- och YMCA-rörelsen. Vi utgår från ungas vilja till engagemang och behov, därför har vi många olika verksamheter.

KFUM RÖRELSEN

KFUM rörelsen består av cirka 150 lokalföreningar över hela landet som engagerar, utvecklar och entusiasmerar närmare 45 000 barn och unga.

VÅR VERKSAMHET

Vår verksamhet är öppen för alla och vi eftersträvar att ha aktiviteter för alla utifrån vad unga efterfrågar.

INTERNATIONELLT

Internationellt driver KFUM Sverige ett flertal projekt, inriktade på att stärka unga med YMCA- och YWCA-partners i andra länder.

Hur vi bidrar

Vi stärker fysisk och psykisk hälsa och socialt välmående hos unga genom att erbjuda trygga mötesplatser, ledarskapsutveckling och tillgång till positiva nätverk.

Detta gör vi genom:

 • Erbjudandet av trygga mötesplatser över hela landet som skapar gemenskap och bygger socialt kapital. ​
 • Vår metod för ledarskapsutveckling, som innefattar alla de kompetenser som krävs för att ge unga möjlighet att både delta i och påverka samhället.​
 • ​Att ge unga över hela landet tillgång till positiva nätverk med möjlighet att utveckla sina intressen och att finna samhörighet med andra.

Där det händer

KFUMs lokala föreningar

Med stark lokal närvaro erbjuder vi alternativ till de många unga som lever i utsatthet: Trygga mötesplatser, ledarskap och positiva nätverk.

LEDARSKAPET

Det viktiga är inte vad som görs utan hur det görs. Av den anledningen arbetar vi aktivt med att stärka unga människor i sitt ledarskap, genom att se ungas fulla potential och ge dem ansvar.

’Vår metod för ledarskapsutveckling innefattar alla de kompetenser som krävs för att ge unga möjlighet att både delta i och påverka samhället.

TRYGGA MÖTESPLATSER

Alla KFUM-föreningar erbjuder trygga mötesplatser över hela landet som skapar gemenskap och bygger socialt kapital.

Att vara del av en gemenskap och ett sammanhang är viktigt för alla människor.

Speciellt för unga människor är det viktigt med uppskattning, uppmuntran och ansvar i relation till andra människor.

På våra mötesplatser kan unga människor umgås, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra unga.

POSITIVA NÄTVERK

Vi ger unga över hela landet tillgång till positiva nätverk med möjlighet att utveckla sina intressen och att finna samhörighet med andra.

 

Till KFUM-föreningar är alla välkomna. Du är lika värdefull oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka livsval du gjort.

 

 

Symbol och värdegrund

KFUMs värdegrund handlar om en helhetssyn på människan utifrån kropp, själ och ande (Body, Mind & Spirit).

KFUM's logga

Triangeln i vår symbol beskriver KFUMs tre pelare, kropp, själ och andlighet. Det betyder att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.

 

KFUMs struktur och uppbyggnad

Vår rörelse föddes ur viljan att möta de många och svåra sociala problemen på den framväxande industrialismens skuggsida. Sedan dess har vi vuxit och ständigt utvecklat vårt arbete med mål att ge miljoner unga bättre möjligheter i livet.​

 • Globalt

  KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.

 • Nationellt

  All KFUM-verksamhet i vårt land samlas under riksorganisationen KFUM Sverige. KFUM Sverige ansvarar bland annat för rörelsens ideologiska frågor, profilering och kommunikation samt många internationella samarbeten.

 • Distrikt

  KFUM-rörelsen i Sverige har fyra distrikt som samordnar utbildning och andra gemensamma angelägenheter på distriktsnivå.

 • Lokalt

  Med 150 KFUM-föreningar i hela landet skapar verksamhet i olika former för ca 45 000 medlemmar. Gemensamt för alla är att de på olika sätt skapar trygga mötesplatser där barn och unga får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Vår historia

Så började det

YMCA föddes i skuggan av 1800-talets England med sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom för att hitta en meningsfull fritid för unga. 1844 grundades den första YMCA-föreningen i London av George Williams.

KFUM i Sverige

1884 startades första YMCA-föreningen under namnet KFUM (Kristliga Föreningen för Unga Män) i Stockholm och året därpå startades första KFUK-föreningen (Kristliga Föreningen för Unga Kvinnor).

Under 1960-talet gick KFUK och KFUM ihop för att 2011 byta namnet till Kristliga Föreningen för Unga Människor (KFUM).

KFUM i dag

I dag har vi funnits i över 170 år och även om vi grundades på kristliga värderingar så är vi i dag religiöst och partipolitiskt obundna och därför öppet för alla. Detta är en styrka som gör att vi idag är en av Sveriges största ungdomsrörelser.