Om KFUM

Organisation

I Sverige samlar KFUM ca 150 föreningar och 45 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå.

Globalt
KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.

KFUM Sverige
All KFUM-verksamhet i vårt land samlas under riksorganisationen KFUM Sverige. KFUM Sverige ansvarar bland annat för rörelsens ideologiska frågor, profilering och kommunikation samt många av de internationella samarbetena.

Regioner
KFUM-rörelsen i Sverige har 9 regioner som samordnar utbildning och andra gemensamma angelägenheter på regional nivå.

Lokalföreningar
Ca 150 KFUM-föreningar i hela landet skapar verksamhet i olika former för ca 45 000 medlemmar.

För kontaktuppgifter till olika delar av rörelsen, se vår kontaktsida.

Om riksorganisationen KFUM Sverige

KFUM Sverige är riksorganisationen för alla KFUM-föreningar och samlar nationellt 45000 medlemmar genom 150 föreningar runt om i Sverige. Vi är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation som skapar möjligheter för barn och unga att utvecklas till sin fulla potential. KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor och har funnits i Sverige sedan 1884.

Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Det betyder att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. 

KFUM Sverige har också ett stort internationellt engagemang. Vi är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA som finns 130 länder och engagerar över 70 miljoner människor. KFUM Sverige driver ett flertal projekt med partners i andra länder för att på olika sätt stärka ungdomar. 

Lokala KFUM-föreningar

Till KFUM-föreningar är alla välkomna. Du är lika värdefull oavsett vem du är, var ifrån du kommer eller vilka livsval du gjort. Alla KFUM-föreningar erbjuder på olika sätt mötesplatser där framför allt barn- och ungdomar kan utvecklas till sin fulla potential. Det kan vara t.ex. basket, gymnastik, handboll, körsång, scouting eller läger. Det kan också vara internationella projekt, workshops, utbildning, festival eller egentligen vad som helst.

Det viktiga är inte vad som görs utan hur det görs. KFUMs gemensamma värdegrund märks genom ledarskapet, på planen, i scoutstugan och på lägergården. Det är det som gör KFUM unikt. Vi är övertygade om att alla människor är lika mycket värda och har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.

Att KFUM är en del av YWCA och YMCA globalt öppnar för ett stort internationellt nätverk, möjlighet för KFUM-medlemmar att delta och träffa andra engagerade unga människor på arrangemang runt om i världen.

Välkommen att bli medlem i KFUM!

Historia

George Williams föddes 1821 i Genève och som ung beskrev han sig som slarvig, tanklös och gudlös. Efter en olycka skickade hans föräldrar iväg honom för att börja jobba som butiksbiträde i en klädbutik. Detta påverkade honom i positiv riktning, han engagerade sig i kyrkan och flyttade efter några år till London. På sin fritid ägnade han sig åt evangelisation bland Londons arbetarungdom. Han blev bestört av de sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom han möttes av. Som alternativ till stökigt krogliv med öl och slagsmål och allmän syndfullhet startade han den 6 juni 1844 den första YMCA-föreningen. Genom George idoga arbete och karismatiska personlighet växte det snabbt fram nya föreningar runt om i England. 1851 var London värd för Världsutställningen och George lät naturligtvis inte detta gyllene tillfälle att missionera om såväl kristligheten som om sitt skötebarn YMCA gå honom ur händerna. Följden blev att rörelsen spred sig till såväl Australien som Indien och Amerika. Den världsvida organisationen var ett faktum. George uppmärksammades för sina samhällsinsatser dels genom att adlas av drottning Victoria och att efter sin död få en glasmålning till sin ära i Westminster Abbey.

Mary Jane Kinnard föddes 1816 och blev föräldralös redan som tvååring. Hon växte upp hos sin morfar som uppmuntrade henne till studier. Bibelstudier var hennes favoritämne och som 20-åring blev hon sekreterare åt sin morbror som var baptistpastor. Hon startade också en protestantisk flickskola för hembiträden. 1843 gifte hon sig med Lord Kinnard, en filantrop och suffragett. De hade intellektuella aftnar hemma i våningen. Mary Jane var drivande men blyg och ingen frontfigur. Hon jobbade med crowdfunding innan begreppet var uppfunnit och finansierade ett sjukhus genom att sälja bönböcker. Hon samarbetade med Florence Nightingale och utbildade sjuksköterskor. Hon brann för kvinnors utbildning och kristna liv och byggde vidare på skolor och hem för unga kvinnor. 1876 träffade Mary Jane Emma Robarts en kvinna som startat en bönerörelse som omfattade 130 föreningar som ägnade sig åt förbön, sociala events och bibelstudier. Damerna fann varandra i såväl tro på Gud som kvinnokraft och organiserade sina olika föreningar i YWCA-rörelsen.

1884 Startades den första KFUM-föreningen i Sverige!

George Williams idé spred sig snabbt över världen och den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm. Året efter startades den första KFUK-föreningen. Under 1800-talet och 1900-talet bedrev KFUK och KFUM social verksamhet i kristlig anda i skiftande former. Trots liknande ideologi levde de två organisationerna egna liv i Sverige, på samma sätt som i resten av världen. Rörelserna stod dock varandra nära och i mitten av 1900-talet ledde tankar om effektivisering och rationalisering till diskussioner om en sammanslagning. 1966 gick de två organisationerna till sist ihop och bildade KFUK-KFUM.

KFUK-KFUM blir KFUM – Kristliga föreningen av Unga Människor

Sedan sammanslagningen på sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingarna som grundlades av YMCA och YWCA på 1800-talet, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga människors aktuella behov. 2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor.

Vad betyder ”kristlig” för KFUM?

Att vi är en kristlig förening betyder att vi har en kristen värdegrund, vi visar varandra respekt och medmänsklighet och agerar med kärlek och förlåtelse. Men vi är religiöst obundna, dvs. inte en kristen organisation. Hos oss är alla välkomna oavsett vem en är, vad en tror på eller vad en har för bakgrund.

Kontakt

Vill du prata, mejla eller träffa någon av oss på KFUM Sverige se kontaktuppgifter.