Om KFUM

Det behövs trygga och modiga människor som bryr sig om sig själva och andra. Därför utgår vi från en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Vi erbjuder mötesplatser där unga kan utvecklas till sin fulla potential.

KFUM är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA-YWCA som finns 130 olika länder och engagerar över 70 miljoner människor. I Sverige är vi 150 föreningar och samlar gemensamt över 45 000 medlemmar runt om i landet.

Empowering young people!

Vi är övertygade om att unga människors vardag kommer att påverka hur vårt samhälle ser ut i framtiden. För att vi ska få en bättre gemensam framtid behöver vi trygga och modiga människor som bryr sig om sig själva och andra. Det får vi genom att skapa möjligheter för unga människor att utvecklas och må bra. Vi arbetar på därför många olika sätt.

Skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum, att låta dem få ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar om att ta sig tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar ställning och bryr sig om andra. Och sig själva.

Vi tror inte att  det finns någon speciell aktivitet eller verksamhet som är bäst för att ge möjligheter för unga att växa. Allt beror på människorna och omständigheterna. Därför kan man göra vad man vill inom KFUM, så länge man följer våra värderingar och vår idé.

Body Mind Spirit

Vi har en enkel grundfilosofi. Vi tror på alla människors lika värde. Och vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Den röda triangeln i vår logotyp symboliserar just dessa byggstenar: kropp, kunskap och ande. Det viktiga är inte vad vi gör utan hur vi gör det. Inom KFUM-rörelsen hittar du därför alla tänkbara aktiviteter.

Aktiviteter för barn och unga

I KFUM kan du göra en mängd olika fritidsaktiviteter! T.ex. idrotta, åka på läger, sjunga i kör, hålla på med scoutning och mycket mer. Som medlem i KFUM är du också en del av världen största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YWCA och YMCA som öppnar upp för fantastiska internationella möjligheter. I KFUM kan du också gå ledarskapsutbildningar och delta i andra typer av kunskapslyft. 

Vad betyder KFUM?

KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor. Att vi är en kristlig förening betyder att vi har en kristen värdegrund, vi visar varandra respekt och medmänsklighet och agerar med kärlek och förlåtelse. Hos oss är alla välkomna oavsett vem man är eller vad man har för bakgrund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Historia

George Williams föddes 1821 i Genève och som ung beskrev han sig som slarvig, tanklös och gudlös. Efter en olycka skickade hans föräldrar iväg honom för att börja jobba som butiksbiträde i en klädbutik. Detta påverkade honom i positiv riktning, han engagerade sig i kyrkan och flyttade efter några år till London. På sin fritid ägnade han sig åt evangelisation bland Londons arbetarungdom. Han blev bestört av de sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom han möttes av. Som alternativ till stökigt krogliv med öl och slagsmål och allmän syndfullhet startade han den 6 juni 1844 den första YMCA-föreningen. Genom George idoga arbete och karismatiska personlighet växte det snabbt fram nya föreningar runt om i England. 1851 var London värd för Världsutställningen och George lät naturligtvis inte detta gyllene tillfälle att missionera om såväl kristligheten som om sitt skötebarn YMCA gå honom ur händerna. Följden blev att rörelsen spred sig till såväl Australien som Indien och Amerika. Den världsvida organisationen var ett faktum. George uppmärksammades för sina samhällsinsatser dels genom att adlas av drottning Victoria och att efter sin död få en glasmålning till sin ära i Westminster Abbey.

Mary Jane Kinnard föddes 1816 och blev föräldralös redan som tvååring. Hon växte upp hos sin morfar som uppmuntrade henne till studier. Bibelstudier var hennes favoritämne och som 20-åring blev hon sekreterare åt sin morbror som var baptistpastor. Hon startade också en protestantisk flickskola för hembiträden. 1843 gifte hon sig med Lord Kinnard, en filantrop och suffragett. De hade intellektuella aftnar hemma i våningen. Mary Jane var drivande men blyg och ingen frontfigur. Hon jobbade med crowdfunding innan begreppet var uppfunnit och finansierade ett sjukhus genom att sälja bönböcker. Hon samarbetade med Florence Nightingale och utbildade sjuksköterskor. Hon brann för kvinnors utbildning och kristna liv och byggde vidare på skolor och hem för unga kvinnor. 1876 träffade Mary Jane Emma Robarts en kvinna som startat en bönerörelse som omfattade 130 föreningar som ägnade sig åt förbön, sociala events och bibelstudier. Damerna fann varandra i såväl tro på Gud som kvinnokraft och organiserade sina olika föreningar i YWCA-rörelsen.

Till Sverige

George Williams idé spred sig snabbt över världen och den första KFUM-föreningen i Sverige startades 1884 i Stockholm. Året efter startades den första KFUK-föreningen. Under 1800-talet och 1900-talet bedrev KFUK och KFUM social verksamhet i kristlig anda i skiftande former. Trots liknande ideologi levde de två organisationerna egna liv i Sverige, på samma sätt som i resten av världen. Rörelserna stod dock varandra nära och i mitten av 1900-talet ledde tankar om effektivisering och rationalisering till diskussioner om en sammanslagning. 1966 gick de två organisationerna till sist ihop och bildade KFUK-KFUM.

Sedan sammanslagningen på sextiotalet har rörelsen i Sverige arbetat med unga människor utifrån värderingarna som grundlades av YMCA och YWCA på 1800-talet, men förändrat sina verksamhetsformer efter unga människors aktuella behov. 2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, med betydelsen Kristliga Föreningen av Unga Människor.

Kontakt

Vill du prata, mejla eller träffa någon av oss på KFUM Sverige se kontaktuppgifter.