Skip to content KFUM's logga
Sök

skapar unga fred och säkerhet

Om KFUM-rörelsens arbete med FN:s resolution 2250

Om KFUMs arbete med

unga, fred och säkerhet

Varje dag bidrar vi inom KFUM-rörelsen aktivt till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Det gör vi genom att sätta unga och ungas behov och potential i fokus. Våra föreningar arbetar bland annat med att möjliggöra ungas aktiva deltagande i beslutsprocesser, de fokuserar på ungas fysiska och psykiska hälsa, de lyfter rättighetsfrågor och de arbetar förebyggande för att bemöta diskriminering och marginalisering av unga.

”Vi har en actionsporthall som är byggd och planerad av unga. Det är unga som leder och beslutar i verksamheten.”

KFUM Göteborg

Om resolution 2250

Den 9 december 2015 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen erkänner att ”unga människor spelar en viktig och positiv roll i upprätthållandet och främjandet av internationell fred och säkerhet”.

Resolutionen lyfter fram fem viktiga pelare för åtgärder: deltagande (Participation), skydd (Protection), förebyggande (Prevention), partnerskap (Partnership) samt frigörelse och återintegrering (Disengagement and Reintegration). Den uppmanar FN:s medlemsstater att ge unga en större röst i beslutsfattandet på lokal, nationell, regional och internationell nivå och att inrätta mekanismer som gör det möjligt för unga att meningsfullt delta i fredsprocesser.

This is how youth create peace

I den här filmen tittar vi närmare på hur KFUM-rörelsen arbetar med resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Undertexter finns tillgängliga på både svenska och engelska.

Läs KFUM Sveriges publikationer om

unga, fred och säkerhet

 • Youth, Peace and Security: UNSCR 2250 Experiences from YWCA & YMCA

  Det här är den första delen i KFUM Sveriges serie av publikationer kring resolution 2250. Den samlar exempel från den globala KFUM-rörelsens arbete med resolution 2250.

  Utgivningsår: 2020

 • Så skapar unga fred och säkerhet!

  Det här är del två i KFUM Sveriges serie av publikationer kring resolution 2250. Här presenteras den svenska KFUM-rörelsens bidrag till genomförandet av resolution 2250.

  Utgivningsår: 2021

 • Youth Work as Peace Work

  Det här är den tredje delen i KFUM Sveriges serie av publikationer om resolution 2250. Den tittar närmare på hur den globala KFUM-rörelsens arbete bidrar till fred.

  Utgivningsår: 2022

Nyfiken?

Har du några frågor? Eller vill du lära dig mer om KFUM-rörelsens arbete med FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet? Hör av dig till vår programhandläggare Vsevolod Lukashenok.