Skip to content KFUM's logga
Sök

skapar unga fred och säkerhet

Om KFUM-rörelsens arbete med FN:s resolution 2250

Om KFUMs arbete med

unga, fred och säkerhet

Varje dag bidrar vi inom KFUM-rörelsen aktivt till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Det gör vi genom att sätta unga och ungas behov och potential i fokus. Våra föreningar arbetar bland annat med att möjliggöra ungas aktiva deltagande i beslutsprocesser, de fokuserar på ungas fysiska och psykiska hälsa, de lyfter rättighetsfrågor och de arbetar förebyggande för att bemöta diskriminering och marginalisering av unga.

Om resolution 2250

Den 9 december 2015 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen erkänner att ”unga människor spelar en viktig och positiv roll i upprätthållandet och främjandet av internationell fred och säkerhet”.

Resolutionen lyfter fram fem viktiga pelare för åtgärder: deltagande (Participation), skydd (Protection), förebyggande (Prevention), partnerskap (Partnership) samt frigörelse och återintegrering (Disengagement and Reintegration). Den uppmanar FN:s medlemsstater att ge unga en större röst i beslutsfattandet på lokal, nationell, regional och internationell nivå och att inrätta mekanismer som gör det möjligt för unga att meningsfullt delta i fredsprocesser.

This is how youth create peace

I den här filmen tittar vi närmare på hur KFUM-rörelsen arbetar med resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Undertexter finns tillgängliga på både svenska och engelska.

Läs KFUM Sveriges publikationer om

unga, fred och säkerhet

 • Youth, Peace and Security: UNSCR 2250 Experiences from YWCA & YMCA

  Det här är den första delen i KFUM Sveriges serie av publikationer kring resolution 2250. Den samlar exempel från den globala KFUM-rörelsens arbete med resolution 2250.

  Utgivningsår: 2020

 • Så skapar unga fred och säkerhet!

  Det här är del två i KFUM Sveriges serie av publikationer kring resolution 2250. Här presenteras den svenska KFUM-rörelsens bidrag till genomförandet av resolution 2250.

  Utgivningsår: 2021

 • Youth Work as Peace Work

  Det här är den tredje delen i KFUM Sveriges serie av publikationer om resolution 2250. Den tittar närmare på hur den globala KFUM-rörelsens arbete bidrar till fred.

  Utgivningsår: 2022

Nyfiken?

Har du några frågor? Eller vill du lära dig mer om KFUM-rörelsens arbete med FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet? Hör av dig till vår programhandläggare Vsevolod Lukashenok.