Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUMs regionförändring

Om KFUMs

Regionförändring

På KFUMs riksombudsmöten (ROM) 2017 respektive 2019 röstade KFUMs medlemsföreningar för att utreda respektive bereda ett förslag om en ny regional organisationsstruktur. Uppdraget tilldelades KFUMs befintliga regioner och KFUM Sverige. På ROM 2021 ska KFUMs medlemsföreningar ta ett beslut om regionförändringen utifrån ett förslag som nu bereds av en styrgrupp för regionförändringen. Röstas detta förslag igenom kommer regionförändringen träda i kraft från och med 1 januari 2023.

Syfte och mål

Syftet med regionförändringen är att stärka KFUMs medlemsföreningar och rörelsen i sin helhet. Målet är att ta fram och förverkliga ett nytt format för regionalt arbete som möjliggör ett närmare samarbete mellan regioner och en tydligare kanal samt ett starkare inflytande från lokal till nationell nivå.

Föreningar!

Gör er röst hörd!

Sedan 2017 har KFUMs lokalföreningar haft möjlighet att delta i och påverka arbetet med regionförändringen genom intervjuer, enkäter och dialoger. Slutligen är det KFUMs lokalföreningar som tar beslut om regionförändringen genom att rösta på riksombudsmötet i november 2021.

Önskar din förening eller region veta mer om förslaget på den nya regionala organisationsstrukturen, eller lämna sin input på detta, hör av er till er regionrepresentant eller Ida Wahlström som arbetar med föreningsstöd på KFUM Sveriges kansli.

Regionförändringen i tid

Kommande

November 2021
ROM 2021, förbundsstyrelsen lägger proposition om en ny regional organisationsstruktur och föreningar röstar om denna

Genomfört

Juni – augusti 2021
Förbundsstyrelsen justerar propositionen

Oktober 2020 – juni 2021
En styrgrupp tillsatt av Regionernas Råd bereder ett utkast på proposition om en ny regional organisationsstruktur

April – maj 2021
Propositionen går på remiss till KFUMs regioner och föreningar

10-11 april 2021
Regionernas Råd, regionerna ger input på utkastet på propositionen om en ny regional organisationsstruktur

November 2020 – januari 2021
Föreningar lämnar input till styrgruppen som bereder ett förslag på proposition om en ny regional organisationsstruktur

September 2020
Regionernas Råd, regionerna bereder grunderna till en proposition om en ny regional organisationsstruktur

Våren 2020
Regionsamordnare kartlägger landstingsbidrag till regioner och för samtal med samt tar emot input från regioner i frågan om regionförändringen

November 2019
ROM 2019, föreningarna diskuterar propositionen och mötet beslutar att tillsätta en styrgrupp med uppdraget att till ROM 2021 presentera en detaljerad plan för implementering av regionförändringen

September 2019
Förbundsstyrelsen reviderar och fastställer slutgiltig proposition

Maj 2019
Förbundsstyrelsen fastställer förslag på proposition som skickas ut till föreningar och regioner på remiss

Mars 2019
På uppdrag av förbundsstyrelsen, tar regionerna fram ett förslag på proposition om en ny regional organisationsstruktur

December 2018 – januari 2019
Remissrunda om utredarens rapport

Hösten 2018
Extern konsult Kristina Ljungros genomför utredning

Juni 2018
Förbundsstyrelsen utlyser uppdrag om utredning

Oktober 2017
ROM uppdrar förbundsstyrelsen att genomföra regionutredning