Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUMs distriktsorganisation

Den första januari 2023 blev KFUMs lokala verksamhet starkare än någonsin genom att koncentrera stödet till lokala föreningar i fyra nya stora distrikt.

KFUMs distrikt

KFUM nya distrikt

KFUM Distrikt Norr

Bestående av 20 anslutna medlemsföreningar. Distriktets geografiska område omfattar 4000 medlemmar från Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen och Medelpad. I Distrikt Norr finner du massor av spännande aktiviteter via deras hemsida.

Kontaktuppgifter: distrikt.norr@kfum.se

KFUM Distrikt Mitt

Distriktets geografiska område omfattar 47 föreningar med 11 700 medlemmar från Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Värmland, Västmanland, Uppland, Södermanland, Närke, Dalsland, Bohuslän och Västergötland. I Distrikt Mitt finner du massor av spännande aktiviteter via deras hemsida.

Kontaktuppgifter: John Salomonsson, distrikt.mitt@kfum.se

KFUM Distrikt Öst  

Distriktets geografiska område omfattar 23 föreningar med 21 000 medlemmar från Stockholm och Gotland. I Distrikt Öst finner du massor av spännande aktiviteter via deras hemsida.

Kontaktuppgifter: Tommie Hansson, tommie.hansson@kfum.se

KFUM Distrikt Syd

Distriktets geografiska område omfattar 44 föreningar med 9 900 medlemmar från Östergötland, Småland, Öland, Halland, Blekinge och Skåne. Här är länken till distrikt Syds hemsida.

Kontaktuppgifter: Vesna Sinobad, vesna@kfummalmo.se

Uppdrag och stadgar

Sedan 2023 består KFUM-rörelsens regionala organisation av fyra distrikt. Alla lokalföreningar inom KFUM-rörelsen kommer att tillhöra ett av dessa distrikt baserat på föreningens geografiska säte.

Läs mer om KFUMs nya distriktsorganisationer här:

Regioner som önskar stöd i implementeringsprocessen och lokalföreningar som vill veta mer om ombildningen är välkomna att höra av sig till KFUM Sveriges kansli.

Om KFUMs

Nya distrikt

På KFUM Sveriges Riksombudsmöte i november 2021 röstade KFUMs medlemsföreningar ja till en ombildning av KFUM-rörelsens regionala organisation.

De nya distriktens uppdrag blir att samordna resurserna för att bedriva utbildning, skapa regionala mötesplatser och arbeta för ett demokratiskt styre och ung delaktighet.

Syftet med KFUMs distriktsförändring

  • Att stärka KFUMs lokalföreningar, distrikt (fd regioner) och rörelsen i sin helhet.
  • Att stärka det regionala och nationella föreningsstödet till KFUM:s lokalföreningar och säkerställa ett mer likvärdigt regionalt föreningsstöd.
  • Att främja en närmare samverkan mellan distrikt och mellan distrikt och KFUM Sverige.
  • Att skapa en tydligare kanal och ett starkare inflytande från lokal till nationell nivå.

Föreslaget omfattar förändringar som berör alltifrån regionernas indelning och uppdrag till finansiering, arbetsgivaransvar, stadgar och implementering.