Skip to content KFUM's logga
Sök

KFUMs regionförändring

Om KFUMs

regionförändring

På KFUM Sveriges Riksombudsmöte i november 2021 röstade KFUMs medlemsföreningar ja till en ombildning av KFUM-rörelsens regionala organisation.

Syftet med KFUMs regionförändring är:

  • Att stärka KFUMs lokalföreningar, distrikt (fd regioner) och rörelsen i sin helhet.
  • Att stärka det regionala och nationella föreningsstödet till KFUMs lokalföreningar och säkerställa ett mer likvärdigt regionalt föreningsstöd.
  • Att främja en närmare samverkan mellan distrikt och mellan distrikt och KFUM Sverige.
  • Att skapa en tydligare kanal och ett starkare inflytande från lokal till nationell nivå.

Föreslaget omfattar förändringar som berör alltifrån regionernas indelning och uppdrag till finansiering, arbetsgivaransvar, stadgar och implementering.

KFUMs nya distrikt

Med start 2023 kommer KFUM-rörelsens regionala organisation bestå av fyra distrikt: Distrikt Norr, Distrikt Mitt, Distrikt Öst och Distrikt Syd. Alla lokalföreningar inom KFUM-rörelsen kommer att tillhöra ett av dessa distrikt baserat på föreningens geografiska säte.

Läs mer om KFUMs nya distriktsorganisationer här:

Regioner som önskar stöd i implementeringsprocessen och lokalföreningar som vill veta mer om ombildningen är välkomna att höra av sig till KFUM Sveriges kansli.

Regionförändringen i tid

Pågående

December 2021 – december 2022

KFUMs regioner med stöd av KFUM Sverige ansvarar för att implementera regionförändringen. KFUMs nya distrikt ska arbeta enligt Distriktens stadgar och Distriktens uppdrag senast från och med den 1 januari 2023.

Kommande

1 januari 2023

KFUMs nya distrikt driver KFUMs regionala verksamhet utifrån Distriktens stadgar och styrdokumentet Distriktens uppdrag.

Genomfört

November 2021
ROM 2021, förbundsstyrelsen lägger proposition om en ny regional organisationsstruktur och föreningar röstar om denna.

Juni – augusti 2021
Förbundsstyrelsen justerar propositionen.

Oktober 2020 – juni 2021
En styrgrupp tillsatt av Regionernas Råd bereder ett utkast på proposition om en ny regional organisationsstruktur.

April – maj 2021
Propositionen går på remiss till KFUMs regioner och föreningar.

10-11 april 2021
Regionernas Råd, regionerna ger input på utkastet på propositionen om en ny regional organisationsstruktur.

November 2020 – januari 2021
Föreningar lämnar input till styrgruppen som bereder ett förslag på proposition om en ny regional organisationsstruktur.

September 2020
Regionernas Råd, regionerna bereder grunderna till en proposition om en ny regional organisationsstruktur.

Våren 2020
Regionsamordnare kartlägger landstingsbidrag till regioner och för samtal med samt tar emot input från regioner i frågan om regionförändringen.

November 2019
ROM 2019, föreningarna diskuterar propositionen och mötet beslutar att tillsätta en styrgrupp med uppdraget att till ROM 2021 presentera en detaljerad plan för implementering av regionförändringen.

September 2019
Förbundsstyrelsen reviderar och fastställer slutgiltig proposition.

Maj 2019
Förbundsstyrelsen fastställer förslag på proposition som skickas ut till föreningar och regioner på remiss.

Mars 2019
På uppdrag av förbundsstyrelsen, tar regionerna fram ett förslag på proposition om en ny regional organisationsstruktur.

December 2018 – januari 2019
Remissrunda om utredarens rapport.

Hösten 2018
Extern konsult Kristina Ljungros genomför utredning.

Juni 2018
Förbundsstyrelsen utlyser uppdrag om utredning.

Oktober 2017
ROM uppdrar förbundsstyrelsen att genomföra regionutredning.