Skip to content KFUM's logga
Sök

Dokument om kfum Sverige

Här hittar du alla dokument som handlar om KFUM Sveriges styrning och organisation. Saknar du något? Hör av dig!

Redovisning och rapportering

Verksamhetsplan och strategi

Styrdokument

Här hittar du policys och andra dokument som styr hur KFUM Sverige arbetar och hur vi tänker i viktiga frågor.

Dokument på engelska