Skip to content KFUM's logga
Sök

Vad Vi Gör

Vi stärker fysisk och psykisk hälsa och socialt välmående hos unga genom att erbjuda trygga mötesplatser, ledarskapsutveckling och tillgång till positiva nätverk.

Ungas röster

Genom att lyssna på unga med respekt och nyfikenhet och genom att ta ungas kunskap och förmåga på allvar skapar vi bättre möjligheter för unga att påverka i dag och att utvecklas till ledare och aktiva samhällsmedborgare.

Sveriges bredaste ungdomsrörelse

Vi är Sveriges bredaste ungdomsrörelse och bidrar genom bland annat idrott, friluftsliv, kultur och kreativa aktiviteter till att varje dag stärka 45000 unga i deras vardag.

 • KFUM rörelsen består av cirka 150 lokalföreningar över hela landet som engagerar, utvecklar och entusiasmerar 45 000 unga.​
 • Vi erbjuder 190 olika aktiviteter, från scouting till e-sport. ​
 • Vänder oss till alla unga och alla är välkomna.

Vårt Bidrag

Med stark lokal närvaro erbjuder vi en plats för unga och ett alternativ till många unga som lever i utsatthet.

Detta gör vi genom att erbjuda:

 • Trygga mötesplatser över hela landet som skapar gemenskap och bygger socialt kapital.
 • Ledarskap där vår metod för ledarskapsutveckling innefattar alla de kompetenser som krävs för att ge unga möjlighet att både delta i och påverka samhället. ​
 • Positiva nätverk där vi ger unga över hela landet tillgång till positiva nätverk med möjlighet att utveckla sina intressen och att finna samhörighet med andra. 

Din agenda

UNGAS INFLYTANDE ÖVER DE GLOBALA MÅLEN

Under de kommande åren ska Agenda 2030 säkerställa att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt som både tar hänsyn till människan och miljön. Som det ser ut nu är unga inte med i vare sig utformningen av planerna för att genomföra dessa mål eller i själva genomförandet av målen på lokal eller global nivå. Det vill och kan KFUM och du förändra! Hur då? Genom projektet ”Din agenda – ungas inflytande över de globala målen”!

Så skapar unga fred och säkerhet

Varje dag bidrar vi inom KFUM-rörelsen aktivt till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Det gör vi genom att sätta unga och ungas behov och potential i fokus. Våra föreningar arbetar bland annat med att möjliggöra ungas aktiva deltagande i beslutsprocesser, de fokuserar på ungas fysiska och psykiska hälsa, de lyfter rättighetsfrågor och de arbetar förebyggande för att bemöta diskriminering och marginalisering av unga.

KFUM Sverige arbetar också med...

 • Ledarskapsutbildningar

  KFUM ser och utvecklar ledaren i alla våra medlemmar, baserat på individens unika egenskaper och förutsättningar.

  Hos oss är ledaren en person som ser, Inspirerar och vägleder andra och ger den enskilde förutsättningar att växa och utvecklas tillsammans med andra.

  Vi är ett lag som stöttar varandra där alla får chansen att vara delaktiga.

 • Trygga mötesplatser

  Hos oss ska unga människor känna att de kan uttrycka sina åsikter och dela en stund med andra unga utan att känna rädsla. Det är vad vi menar göt våra möten och mötesplatser trygga.

 • Positiva nätverk

  KFUM Sverige är aktiv i flera nätverk och organisationer, både nationellt och internationellt. Som medlem i KFUM Sverige kan du vara åka med på läger, utbildningsresor och andra nationella och internationella event.