Skip to content KFUM's logga
Sök

nätverk och vänner

Positiva nätverk

Som del av KFUM Sverige får våra föreningar ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte, ledarutveckling, demokratiskt inflytande, stipendier och andra bidrag, ett stark varumärke och grafisk profil.​

Vi är del av en internationell rörelse med närvaro i 130 länder och ​världens största ungdomsorganisation (YMCA), samt världens största kvinnorättsorganisation YWCA.

Det mest värdefulla vi har

Är våra lokala föreningar och våra internationella syskonorganisationer i YWCA och YMCA. Tillsammans utgör dessa ett världsomspännande nätverk som påvärkar miljoner unga i en positiv riktning varje dag.

Lokalt finns specialisterna som möter ungdomar varje dag och som vet vad som krävs för att driva en bra ungdomsverksamhet.

Tack vare vår bredd går det nästan alltid att hitta andra i rörelsen som har mött samma utmaning eller är extra bra på det som din förening kämpar med idag. På nätverksträffar och utbildningar får du möta andra experter och själv dela med dig av din kunskap. Håll utkik i kalendern efter intressanta arrangemang.

genom att ta ungas kunskap och förmåga på allvar skapar vi bättre möjligheter för unga att påverka i dag och att utvecklas till ledare och aktiva samhällsmedborgare​ ​

LSU, SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

LSU, SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

LSU är de svenska ungdomsorganisationernas gemensamma påverkansorganisation. Förbundet bedriver politisk påverkan för att förbättra villkoren för ungas organisering i Sverige och världen med utgångspunkt i mångfald och mänskliga rättigheter. I LSU samsas vi med nästan alla de svenska ungdomsorganisationerna, bland andra de politiska ungdomsförbunden, elev- och studentorganisationer, ungdomsförbunden i t.ex Röda Korset, Naturskyddsföreningen, nykterhetsrörelserna och Rädda barnen.

GENERATION PEP

GENERATION PEP

Generation Pep är en ideell organisation som grundades 2016 på initiativ av kronprinsessparet. Organisationen arbetar för att alla barn och unga i Sverige ska vilja och ha möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Tillsammans med drygt 450 andra aktörer från olika delar av samhället är vi engagerade i Generation Peps nätverk. Syftet med nätverket är att det ska finnas en gemensam plattform och möjligheter till samverkan för de organisationer, företag och myndigheter som på olika sätt arbetar för barn och ungas hälsa.

IDEELL ARENA

IDEELL ARENA

Ideell Arena är ett nätverk som startade 1998 av ideella organisationer tillsammans med forskare. Organisationen arbetar främst med strategiskt ledarskap och forskning om civilsamhället. Här deltar vi i nätverk och utbildningar och stöttar forskning som är viktig för att de ideella organisationerna ska fortsätta vara den bärande del av samhället som vi varit och är. För att kunna tala med en stark röst måste vi veta vilka vi är och hur civilsamhället ser ut – för det behöver vi forskning och utbildning.

CONCORD SVERIGE

CONCORD SVERIGE

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 76 organisationer inom det svenska civilsamhället. Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna arbetar vi här för en hållbar, rättvis och fredlig värld genom att bedriva informations- och påverkansarbete på både nationell och global nivå. Arbetet i plattformen är bland annat kopplat till frågor som rör jämställdhet, civilsamhällets demokratiska utrymme, Agenda 2030 samt EU:s och Sveriges bistånd.

Psykisk hälsa på schemat

Psykisk hälsa på schemat

Psykisk hälsa på schemat är en kampanj för alla ungas rätt till skolundervisning i psykisk hälsa. Tillsammans med aktörer som Friends, Bris, Tjejzonen, LSU, Tilia, Fryshuset och Sveriges elevkårer kämpar vi för att den psykiska hälsan bland barn och unga ska tas på lika stort allvar som den fysiska hälsan. Genom att sätta psykisk hälsa på schemat kan vi förbättra måendet för tusentals barn och unga i Sverige.

SVENSKA MISSIONSRÅDET

SVENSKA MISSIONSRÅDET

Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i Svenska missionsrådet, SMR, arbetar vi för en värld utan fattigdom och förtryckande strukturer. SMR är den ramorganisation hos SIDA (Sveriges myndighet för internationellt utvecklingssamarbete) som KFUM samarbetar med för att finansiera samarbeten med YWCAs och YMCAs, i Ukraina, Belarus, Palestina, Sydafrika, Zambia m.fl. SMR arbetar med samhällsförändring och internationellt samarbete grundat i teologisk reflektion.

Forum

Forum

Forum är en intresseorganisation för ideella organisationer med social inriktning. Här ingår bland andra Röda korset, Statsmissionen och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS. Forum är en stark aktör i politiken, särskilt kring skärningspunkten mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn, men driver också Volontärbyrån och Ideella jobb som arbetar för att förenkla att engagera sig ideellt eller arbeta för idéburna organisationer.