Skip to content KFUM's logga
Sök

Stöd oss - privatperson

Hjälp oss att

Stärka unga

KFUM är Sveriges bredaste ungdomsrörelse och bidrar genom bland annat idrott, friluftsliv, kultur och kreativa aktiviteter till att varje dag stärka 45000 unga i deras vardag. Vi stärker fysisk och psykisk hälsa och socialt välmående hos unga genom att erbjuda trygga mötesplatser, ledarskapsutveckling och tillgång till positiva nätverk.

En gammal ungdomsrörelse

Vår rörelse föddes 1855 ur viljan att möta de måga och svåra sociala problemen på den framväxande industrialismens skuggsida. Sedan dess har vi vuxit och ständigt utvecklat vårt arbete med mål att ge miljoner unga bättre möjligheter i livet.

I dag finns YMCA och YWCA-rörelsen över 130 länder och gör skillnad för 70 miljoner unga i hela världen.

Vår historia

Vår utgångspunkt

Vår verksamhet bygger på en helhetssyn på människans behov av balans mellan fysisk och psykisk hälsa och individuell utveckling i gemenskap med andra.

Vi bidrar med trygga mötesplatser, positiva nätverk och ledarledda aktiviteter som stärker både den fysiska och psykiska hälsan hos unga.

Vår värdegrund

Upprätta ett

Testamente

Visste du att du lever längre om du skrivit ett testamente med en gåva till välgörenhet inkluderad i testamentet? Det är faktiskt sant. Enligt erfarenhet från företaget Smee Ford Ltd – som läser och hanterar över tusen testamenten om dagen – lever personer med ett testamente upprättat och en välgörande organisation inkluderad i genomsnitt 18 år längre.

Vi vill göra det enkelt för dig och har därför ett samarbete med Jurio som låter dig upprätta ett fullständigt testamente helt kostnadsfritt om du inkluderar en välgörande organisation. Den här typen av gåva inkluderad i ditt testamente kallas legat och du väljer själv hur stort belopp du vill donera till KFUM Sverige. Det är heller inget tvång att ge en gåva till KFUM Sverige utan du ska göra det som känns rätt för dig.