Skip to content KFUM's logga
Sök

Filmstipendium

Använd din kreativitet för att stärka ungas röst i samhället!

KFUM Sveriges

filmstipendium

KFUM Sveriges filmstipendium vänder sig till alla unga filmskapare i Sverige och syftar till att stärka ungas röst i samhället. Stipendiet delas ut till filmprojekt som kopplar an till FN:s resolutioner om unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250 och UNSCR 2419). I praktiken betyder det att filmprojektet ska belysa frågor om ungas roll och situation i samhället och/eller ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.

 

Information om stipendiet

Information om stipendiet

Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas av alla under 30 år, både som individ och som grupp. Totalt två stipendier kommer delas ut.

Stipendiet riktar sig både till dig som håller på med film och till dig som är nybörjare. Stipendiet går att söka för olika typer av projektformer såsom kortfilm, långfilm eller annat.

Om unga, fred och säkerhet

Om unga, fred och säkerhet

År 2015 antog FN resolution 2250 (UNSCR 2250) om unga, fred och säkerhet. Resolutionen bygger på fem så kallade pelare. Dessa pelare fokuserar bland annat på ungas delaktighet i samhället och i samhällsutvecklingen; ungas säkerhet och ungas rättigheter; ungas möjligheter och potential; ungas tillgång till utbildning, mötesplatser och meningsfull fritid; inkludering av olika grupper av unga; samt marginaliserade unga.

Villkor

  • Projektet ska vara skapad och driven av unga under 30 år.
  • Projektet ska belysa frågor om ungas roll och situation i samhället och/eller ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.
  • Stipendiaten förbinder sig att medverka i två KFUM-sammanhang (till exempel workshop eller filmvisning) under 2022 och 2023.
  • Stipendiaten förbinder sig att under 2022 förse KFUM Sverige med kommunikationsmaterial (till exempel en trailer eller klipp från filmprojektet) för spridning i KFUM Sveriges kanaler.
  • Stipendiaten måste under 2022 redovisa kostnader som har täckts av stipendiet.

Bedömningskriterier

  • Projektets idébeskrivning.
  • Projektets genomförandeplan.
  • Projektets koppling till det tematiska området unga, fred och säkerhet (genom FN:s resolution 2250 och 2419).

Hur du ansöker

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Sista ansökningsdag är 18 september 2022. Besked ges 4 oktober.

Tveka inte att höra av dig till Vsevolod om du har några frågor eller vill bolla filmidéer!

Kontakta Vsevolod