Skip to content KFUM's logga
Sök

Filmstipendium

Använd din kreativitet för att stärka ungas röst i samhället!

KFUM Sveriges

filmstipendium

KFUM Sveriges filmstipendium vänder sig till alla unga filmskapare i Sverige och syftar till att stärka ungas röst i samhället. Stipendiet delas ut till filmprojekt som kopplar an till FN:s resolution on unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250). I praktiken betyder det att filmprojektet ska belysa frågor om ungas roll och situation i samhället och/eller ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.

 

Information om stipendiet

Information om stipendiet

Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas av alla under 30 år, både som individ och som grupp. Totalt två stipendier kommer att delas ut.

Stipendiet riktar sig både till dig som håller på med film och till dig som är nybörjare. Stipendiet går att söka för olika typer av projektformer, exempelvis kortfilm eller långfilm.

Om resolution 2250

Om resolution 2250

FN:s resolution om unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250) bygger på fem så kallade pelare. Dessa pelare fokuserar bland annat på ungas delaktighet i samhället och i samhällsutvecklingen; ungas säkerhet och ungas rättigheter; ungas möjligheter och potential; ungas tillgång till utbildning, mötesplatser och meningsfull fritid; inkludering av olika grupper av unga; samt marginaliserade unga.

Villkor

  • Projektet ska vara skapad och driven av unga under 30 år.
  • Projektet ska belysa frågor om ungas roll och situation i samhället och/eller ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.
  • Stipendiaten förbinder sig att medverka i två KFUM-sammanhang (t.ex. workshop eller filmvisning).
  • Stipendiaten förbinder sig att under 2021 förse KFUM Sverige med kommunikationsmaterial (t.ex. en trailer eller klipp från filmprojektet) för spridning i KFUM Sveriges kanaler.
  • Stipendiaten måste under 2021 redovisa kostnader som har täckts av stipendiet.

Bedömningskriterier

  • Projektets idébeskrivning.
  • Projektets genomförandeplan.
  • Projektets koppling till FN:s resolution om unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250).

Hur du ansöker

Skicka in din ansökan senast 30 maj genom att fylla i ansökningsblanketten nedan. Besked om du har beviljats ett stipendium förväntas ges i början på juni. En samlad bedömning av ansökningarna kommer att göras. Det innebär att olika delar av ansökan kan väga upp varandra.

Tveka inte att höra av dig till Vsevolod om du har några frågor, vill bolla idéer eller diskutera kopplingen till resolution 2250.