Skip to content KFUM's logga
Sök

Agenda 2030-bidrag

Sök pengar för verksamheter som bidrar till de globala målen.

Om Agenda 2030-bidraget

KFUM Sverige driver sedan 2018 projektet ”Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen” med stöd från SMR. Inom ramen för detta stöd vill vi nu möjliggöra för fler föreningars lokala engagemang och verksamhet för Agenda 2030. KFUMs föreningar kan därför söka medel för sitt arbete med detta! Det kan vara projekt, utbildningar, aktiviteter eller annan verksamhet som på något sätt bidrar till att förverkliga de globala målen och KFUMs fokusområden.

Alla idéer är välkomna, så länge de har en koppling till Agenda 2030!

Syfte

Syftet med bidraget är att möjliggöra för fler föreningar att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå de globala målen och/eller KFUMs fokusområden och öka engagemanget kring de globala målen hos föreningens medlemmar.

Vad du kan söka för

  • Utbildningar, arrangemang, projekt, aktiviteter, möten, utbyten eller liknande som handlar om att sprida kunskap och engagemang för Agenda 2030 och/eller KFUMs fokusområden.
  • Befintliga eller nya projekt och verksamheter som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och/eller KFUMs fokusområden.

VILLKOR

  • Föreningar som är medlem i KFUM Sverige och medlemsrapporterat föregående år (2020) får ansöka om medel.
  • Föreningen står för utlägg i samband med projektet och ersätts av KFUM Sverige när rapporten inkommit, under villkoret att projektet genomförs i enlighet med beviljad ansökan.
  • KFUM Sverige får tillgång till det kommunikationsmaterial och utvärdering som tas fram i samband med projektet (exempelvis bilder) för att kunna sprida vidare i våra kanaler.
  • Föreningen kan beviljas maximalt 30 000 kr.

BEDÖMNINGSKRITERIER

  • Projektet har en tydlig koppling till minst ett av målen i Agenda 2030.
  • Projektet bidrar till att skapa kunskap och engagemang för Agenda 2030 eller ”Verktygslådan 2030” bland föreningens medlemmar och/eller utvecklar/möjliggör föreningens arbete med Agenda 2030 och KFUMs fokusområden.
  • Projektet genomförs mellan maj-oktober 2021.

Hur du ansöker

Sista ansökningsdatum har passerat.