Skip to content KFUM's logga
Sök

Årets Elsa & Årets William

Årets stipendiater tillkännages på ROM i november

KFUM Sveriges

Elsa och William stipendier

För att premiera ideella insatser och lyfta fram goda exempel av det fantastiska arbete som sker ute i KFUM-rörelsen avsätter KFUM Sverige varje år medel för att dela ut två stipendier; Årets Elsa och Årets William.

Årets Elsa

Syftet med stipendiefonden är att inspirera och stärka engagemanget och drivkraften hos KFUK-KFUM ledare genom att lyfta och premiera goda exempel på ledarskap och/eller engagemang inom rörelsen i Sverige. Årets Elsa ska vara en föreningsmedlem som på ett inspirerande sätt levandegör och/eller speglar KFUM rörelsens ändamål med ett ledarskap och/eller engagemang som särskilt främjar unga tjejer, kvinnor och/eller icke-binära.

Årets William

Syftet med stipendiefonden är att inspirera och stärka engagemanget och drivkraften hos KFUK-KFUM ledare genom att lyfta och premiera goda exempel på ledarskap och/eller engagemang inom rörelsen i Sverige. Årets William ska vara en föreningsmedlem som på ett inspirerande sätt levandegör och/eller speglar KFUM rörelsens ändamål med ett ledarskap och/eller engagemang som särskilt främjar unga killar, män och/eller icke-binära.

Kriterier för ansökan/nominering

  • Den sökande/nominerade ska vara medlem i en KFUM-förening vid ansökan/nominering.
  • I ansökan/nomineringen ska det finnas en tydlig motivering om hur den sökande/nominerade lever upp till beskrivningen av Årets Elsa/William, gärna inkluderande/bestående av exempel från den sökande/nominerades arbete i KFUM-rörelsen.

Vad får den som blir Årets Elsa eller Årets William?

  • Respektive stipendium utgår om 10 000 kronor och delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som de tilldelade utför/utfört. Inget krav om återrapportering finns.
  • KFUM Sverige är måna om att lyfta fram både sökande och stipendiater och hoppas med Årets Elsa och Årets William kunna inspirera framtida medlemmar att både söka själva samt nominera andra.

Nominering

Sista datum att nominera till Årets Elsa och Årets William 2021 var den 17 oktober.

Tillkännagivandet av årets stipendiater sker på KFUM Sveriges Riksombudsmöte i november.

Möt tidigare stipendiater

  • Årets Elsa 2020

    Årets Elsa 2020 tilldelades Emma Andersson från KFUM Umeå.

  • Årets William 2020

    Årets William 2020 tilldelades Mats Olsén från KFUM Heby.