Skip to content KFUM's logga
Sök

Årets Elsa & Årets William

Årets Elsa

Fonden är avsedd för verksamhet för/av/med kvinnor och KFUK-arbete. Årets Elsa ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM-rörelsen i Sverige utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till tjejer och unga kvinnor alternativt är en inspiration och förebild för tjejer och unga kvinnor inom KFUM-rörelsen i Sverige.

Årets William

Årets William ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till killar och unga män alternativt är en inspiration och förebild för killar och unga män inom KFUM-rörelsen i Sverige.

KRITERIER FÖR ANSÖKAN/NOMINERING

  • Den sökande/nominerade ska vara medlem i en KFUM-förening.
  • I ansökan/nomineringen ska det finnas en tydlig motivering om hur den sökande/nominerade lever upp till beskrivningen av Årets Elsa/William.

Vad får den som blir Årets Elsa eller Årets William?

  • Respektive stipendium innefattar 10 000 kronor.
  • Stipendium delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som en person utför och återrapporteras inte.

Nomenering

Sista datum för nominering 2020 var 15 november.

Årets Elsa och Årets William 2020 tillkännagavs i februari 2021. Här hittar du två intervjuer med de utsedda stipendiaterna!