Ungas röster om EU

27 maj 2024

Den 9 juni är det val till EU, men redan nu kan alla röstberättigade medborgare rösta. LSU har under våren arbetat med att tillgängliggöra EU-valet för unga. Genom serien ”POV: EU- VALET” har LSU arbetat för att tillgängliggöra EU-valet för unga.

KFUM är en av LSU:s medlemsorganisationer och vi samarbetar gärna med dem när vi har gemensamma frågor, för ju fler desto bättre.

KFUM arbetat aktivt med FN:s resolution 2250 och ungas inkludering i beslutsfattande. Därför pratade vi med LSU i våras för att se om vi hade idéer att samarbeta kring och det hittade vi.

Ny serie om EU-valet från LSU

Nu finns LSU:s serie om EU-valet som vi uppmanar alla unga som vill veta hur unga kan påverka i EU att titta på. I serie medverkar:

Aida Badeli, kandidat till Europaparlamentet (MP)

Axel Bohm Persson, aktivist (EUP Sverige)

Elsie Gisslegård, kandidat till Europaparlamentet (C)

Gabrielle Erikstedt, förbundsstyrelseledamot (Ung vänster)

Lisa Nåbo, kandidat till Europaparlamentet (S)

Sam Mubarak, ungdomsrepresentant Europe Goes Local Sverige

Simon Danielsson, aktivist (KFUM Sverige) 

Simona Mohammson, kandidat till Europaparlamentet (L)

Stefan Sarmes, kandidat till Europaparlamentet (KD)

Victoria Smith Lind, ungdomsrepresentant Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue