Fler unga till Bryssel, eller?

22 maj 2024

I årets Europaparlamentsval finns inte en enda kandidat under 30 år på valbar plats. Är detta den demokratisk utmaning, eller en har unga förtroende för att äldre kandidater kommer att kunna representera deras åsikter?

KFUM frågade unga vilka frågor som är viktigast inför EU-valet. De flesta partierna svarade på ungdomarnas frågor genom en enkät som skickades ut till alla partier som har representation i parlamentet i dag.

Ålder och representation

Under de senaste 29 åren har endast tre svenska ledamöter under 30 år valts in till Europaparlamentet. Tre har tillkommit som ersättare. Det innebär att sedan 1995 har endast sex av 143 svenska ledamöter (4,3%) varit under 30 år under sin tid i Europaparlamentet. Detta att jämföra med att drygt 35 procent av Sveriges befolkning är under 30 år (siffror från årsskiftet 2022/2023) (mellan 15–30 år ca 15 procent).  

Inga valbara kandidater under 30 år

Till årets val finns det inte en enda kandidat under 30 år på valbar plats. Det har det inte funnits på tio år, men frågan är om det gynnar den representativa demokratin och legitimiteten.

Endast 16,15 procent av de åtta största partiernas valbara kandidater till EU-parlamentsvalet är 30 år eller yngre. Det vill säga – för att urvalet skulle bli representativt skulle antalet unga valbara kandidater behöva mer än fördubblas.  

Historisk överblick

Unga EU-parlamentariker sedan 1995