Riksdagspolitikers intresse för ungas delaktighet

19 oktober 2023

KFUM Sverige har sammanställt hur våra folkvalda riksdagsledamöter skriver om och för unga. Vilka åtgärder ser riksdagsledamöterna som viktiga när de fick möjligheten att skriva fritt under den allmänna motionstiden? Och hur ser riksdagspolitikers intresse för ungas delaktighet ut?

Kartläggningen visar att endast sex motioner handlade om ungas delaktighet och möjligheter till att påverka. Detta trots att Sveriges övergripande mål för ungdomspolitiken är att: ”alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutveclingen”

Därför släpper KFUM i dag en kartläggning om ”Maktens syn på unga”.

Unga beskrivs som en passiv grupp 

Totalt beskrivs unga som en passiv samhällsaktör. Det vill säga som särskilt utsatta, en målgrupp eller som ett problem. 44,0 procent av motionerna beskriver unga som offer och kriminella. Likaså beskrivs unga som en passiv målgrupp eller mottagare i 44,3 procent av motionerna. 

Syfte med kartläggningen

Vi hoppas därför att Sveriges riksdagsledamöter tänker till och funderar över möjligheten av att se unga som en del av lösningen med samhällsproblemen som idag drabbar en hel generation.  

I år var det sex motioner, men vi hoppas att allmänna motionstiden 2024/2025 har flera motioner som föreslår att lyssna på unga och ta vara på deras förslag på lösningar.  

Vilka skriver om ungas delaktighet ?

Den kartläggning vi gjort visar på att den vanligaste motionären som skriver om ungas möjlighet till att aktivt delta i samhällsutveckling är en kvinna i åldern 30-50 år med universitetsutbildning. 

Under kommande dagar kommer vi även att publicera analyser på de olika partiernas syn på unga. Detta kommer att ske i storleksordning.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.