Vad säger Socialdemokraterna om unga?

24 oktober 2023

Socialdemokraternas hemsida är det svårt att hitta någon specifik del om ungdomspolitik.

Socialdemokraternas hemsida har istället en sida för politik i olika sakfrågor som kallas A-Ö. Sidan har pedagogiskt ställt upp partiets viktigaste frågor och om man söker på U som i ungdomar där så hittar vi orden ungdomsarbetslöshet, ungdomsrån och utbildning. Hur Socialdemokraterna vill att unga  ska vara en av det demokratiska rummet hittar vi ingen information om.

Socialdemokraterna i riksdagen

I riksdagen har Socialdemokraterna tre ledamöter födda 1993 eller senare, alltså är ca 2 procent under 30 (beroende på när på året de föddes).

Allmänna motionstiden

Under tre veckor varje höst får riksdagens ledamöter lägga motioner i valfritt ämne, till skillnad från resten av året då motioner bara får skrivas i samband med att regeringen lägger en proposition.

Den perioden kallas allmänna motionstiden, eller som beslutsfattarna själva kallar den AMT. I år pågick AMT mellan den 12 september till 5 oktober där sammanlagt lämnades 2703 motioner in. KFUM Sverige har nu analyserat hur dessa beskriver unga människor och hur alla partier vill lösa dagens utmaningar med hjälp av unga.

Förra veckan släppte vi en kartläggning med vår analys. Hur ser riksdagsledamöter på unga? Hur skriver våra beslutsfattare om ungdomar och vilka förslag som finns för att få unga att bli mer delaktiga i samhället.

Ta del av vår partianalys för Socialdemokraterna nedan.