Vad säger Moderaterna om unga?

26 oktober 2023

Om du söker på ordet ung i Moderaternas hemsida så får du upp ordet ”ungdomsbrottslighet”. Vad vi gjorde då var att titta vad Moderaterna skriver i ämnet. Moderaternas förslag är tydliga och uttrycks därför enligt följande:

  • Vi vill sänka straffmyndighetsåldern
  • Vi vill införa utegångsförbud för unga i riskzonen
  • Vi vill införa nya ungdomspåföljder
  • Vi vill inrätta ungdomsdomstolar, ungdomshäkten och ungdomsfängelser

Unga moderater i riksdagen

I riksdagen har Moderaterna 5 ledamöter födda 1993 eller senare, alltså är ca 7 procent under 30 (beroende på när på året de föddes). Vilket är fler unga i procent jämfört med genomsnittet i riksdagen.

Allmänna motionstiden

Under tre veckor varje höst får riksdagens ledamöter lägga motioner i valfritt ämne, till skillnad från resten av året då motioner bara får skrivas i samband med att regeringen lägger en proposition.

Den perioden kallas allmänna motionstiden, eller som beslutsfattarna själva kallar den AMT. I år pågick AMT mellan den 12 september till 5 oktober där sammanlagt 2703 motioner lämnades in. KFUM Sverige har nu analyserat hur dessa beskriver unga människor och hur alla partier vill lösa dagens utmaningar med hjälp av unga.

Förra veckan släppte vi en kartläggning med vår analys. Hur ser riksdagsledamöter på unga? Hur skriver våra beslutsfattare om ungdomar och vilka förslag som finns för att få unga att bli mer delaktiga i samhället?

Ta del av hela vår partianalys för Moderaterna nedan.