Vad säger Sverigedemokraterna om unga?

25 oktober 2023

Sverigedemokraternas hemsida finns specifik del om ungdomspolitik och den hittar vi under SD:s vad vi vill. Åtgärderna finns punktade kort och koncist. Sverigedemokraterna lovar att:

  • Avbryta alla satsningar på genus.
  • Stärka insatserna för att förbättra ungas psykiska hälsa.
  • Återupprätta en kunskapsorienterad skola med ordning och reda.
  • Ta krafttag mot den brottslighet som drabbar unga.
  • Stoppa den positiva särbehandlingen av invandrare vad gäller jobb och lägenheter.
  • Höja hastighetsgränsen på A-traktorer till 45 km/h.
  • Värna yttrandefriheten på nätet.

Sverigedemokraterna i riksdagen

I riksdagen är SD näst största parti med 72 ledamöter. Av dessa är 4 ledamöter födda 1993 eller senare, alltså är ca 5,5 procent under 30 (beroende på när på året de föddes). Av den kartläggning KFUM Sverige gjort framgår det att riksdagsledamöterna varigt tydliga med att motionera om partiets förslag i ungdomspolitiken.

Allmänna motionstiden

Under tre veckor varje höst får riksdagens ledamöter lägga motioner i valfritt ämne, till skillnad från resten av året då motioner bara får skrivas i samband med att regeringen lägger en proposition.

Den perioden kallas allmänna motionstiden eller som beslutsfattarna själva kallar den AMT. I år pågick AMT mellan den 12 september kl 11:00 till 5 oktober kl 16:00 och sammanlagt lämnades 2703 motioner in. KFUM Sverige har analyserat hur dessa beskriver unga människor och hur alla partier vill lösa dagens utmaningar med hjälp av unga.

Förra veckan släppte vi en kartläggning med vår analys. Hur ser riksdagsledamöter på unga? Hur skriver våra beslutsfattare om ungdomar och vilka förslag som finns för att få unga att bli mer delaktiga i samhället.