KFUM Sveriges samarbete i Ukraina

05 december 2023

KFUM Sverige har samarbetat med YMCA Ukraina under tjugo års tid och har varit starkt bidragande till att bygga upp organisationen till den nivån de är på idag.

Ukraina är ett av Europas största länder, landet blev självständigt från Sovjetunionen 1991 och hade i januari 2022 ca 40 miljoner invånare. Det är grunden rikt på både resurser och industri, trots det är landet ett av Europas fattigaste och rikedomen är dessutom väldigt ojämlikt fördelad och korruptionen hög. Landet har haft en relativt trög övergång mot demokrati där fri- och rättigheter utvecklats succesivt med en alltmer positiv utveckling under senare år. Situationen för unga är relativt bra när det gäller tillgång till utbildning och möjligheter men det finns stora skillnader inom landet och mellan unga från olika bakgrunder och ungas roll i samhällsutveckling skulle behöva öka.  

Konflikten med Ryssland

Ukrainas politiska band till Ryssland var starka även efter Sovjetunionens upplösning men en rad politiska händelser och rörelser i Ukraina ledde 2014 till drastiskt försämrade relationer. Ryssland gick på Krim-halvön militärt och ockuperade den och det uppstod väpnade konflikter i de östra delarna av landet där pro-ryska separatister (med stöd från den ryska staten) försökte bryta sig loss från Ukraina. Den situationen pågick fram till februari 2022 då Ryssland genomförde en fullskalig invasion av Ukraina. Invasionen slog delvis tillbaka men kriget pågår fortfarande med stora delar av östra Ukraina under rysk kontroll. Över 6 miljoner ukrainare är på flykt inom och utanför landet och man bedömer att närmare 18 miljoner är i behov av akut nödhjälp. Kriget i Ukraina dominerar allt som sker i landet just nu och utvecklingen i landet framåt.  

YMCA Ukraina

YMCA Ukraina är den nationella samordningsorganisationen för 24 lokala YMCAs. 20 av dem är aktiva idag och resterande fyra befinner sig på områden som just nu kontrolleras av Ryssland. Under krigets första år, 2022, nådde YMCA Ukraina och deras lokala medlemsföreningar ca: 120 000 personer varav över 90% av dem var under 30 år.