KFUM Sveriges samarbete i Ghana

10 januari 2024

Ghana uppnådde självständighet från brittiskt styre 1957. Med en befolkning på över 30 miljoner människor, är landet känt för sin rika kulturella arv och historiska betydelse. Även om Ghana har betydande naturresurser och en växande industri, kämpar det fortfarande med ekonomisk ojämlikhet och korruption. Situationen för unga i Ghana varierar mycket då tillgång till utbildning och möjligheter påverkas av socioekonomiska faktorer.

Ghanas politiska utveckling har präglats av stabilitet jämfört med vissa andra afrikanska länder. Landet har genomgått demokratiska övergångar, och fri- och rättigheter har utvecklats positivt över tid. Trots detta finns det fortfarande utmaningar att övervinna för att säkerställa en hållbar utveckling och inkludering av alla samhällsgrupper.