Prioritera den psykiska hälsan i skolan

06 september 2023

Det är hög tid att prioritera den psykiska hälsan i skolan lika högt som den fysiska. KFUM är stolta att vara en del av kampanjen för att sätta psykisk hälsa på schemat.

Balansen mellan fysisk, psykiskt och socialt välmående är det som ligger till grund för KFUM och vår idé och värdegrund. Vi ser nämligen hur alla människor är i behov av att dessa tre delar är i balans för att vi ska må bra. Sedan strategin What We Want antogs 2017 har KFUM arbetat aktivt med att främja psykisk hälsa och lyfta de komplexa frågorna kring detta på våra mötesplatser.

Men vi ser hur den psykiska hälsan har blivit bortprioriterad under allt för långt tid. Inte minst inom skolans värld. Därför är vi nu stolta över att vara med i kampanjen och upproret #psykiskhälsapåschemat!

Hur jobbar KFUM med att främja psykisk hälsa?
  • Vi erbjuder trygga och stöttande gemenskaper
    KFUM erbjuder en trygga mötesplatser och inkluderande gemenskap där unga känner sig sedda, hörda och värderade. Därmed bidrar vi till att minska känslor av isolering och ensamhet, vilket därefter bidrar till bättre psykisk hälsa.
  • Vi främjar fysisk aktivitet
    Sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet är mycket väl belagt och vi erbjuder en rad olika aktiviteter anpassade till olika nivåer och intressen.
  • Vi utvecklar positiva strategier och resilliens
    Att våga och att misslyckas  är en nödvändig del av utveckling och lärande. Det är först då vi utvecklar en positiv påverkan, förmågan att hantera tuffa sträckor på livsresan och att hantera och lära av motgångar.
​Må bäst!

KFUM Central driver sedan projektet Må bäst! i syfte att generera verktyg och ökad förståelse för att motverka psykisk ohälsa. Genom exempelvis utbildningar, föreläsningar och metoder får ledare, föräldrar, anställda och unga nya värdefulla sätt att hantera och motverka den psykiska ohälsan.