Ignorerar regeringen ungas bidrag till att förebygga kriminalitet och gängbildning?

31 oktober 2022

Med anledning av regeringsbildningen och Tidöavtalet har KFUM Sverige skrivit en debattartikel i Sydsvenskan.

 

KFUM vill uppmärksamma den nya regeringen på:

• Att stödja ungas organisering bör ses som ett preventivt arbete mot kriminalitet och unga som en aktiv aktör som fredsbyggare.

• Vikten av ungas egen organisering – att hitta en meningsfull fritidssysselsättning som bör få ta både tid och omvägar.

• Att psykisk hälsa är en positiv effekt av idrott som även andra delar av föreningslivet har. Unga måste själva få vara beslutsfattare kring vad som ger resultat för dem.

• Att se unga för vad de är: en aktiv aktör i att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle.

Läs hela debattartikeln här: https://www.sydsvenskan.se/2022-10-31/ignorerar-regeringen-ungas-bidrag-till-att-forebygga-kriminalitet-och-gangbildning