KFUM Central startar projekt för ungas psykiska hälsa

10 oktober 2021

Ska man verkligen prata om psykisk hälsa på träningen? Absolut. Tillsammans med KFUM Sverige och Tilia startar nu KFUM Central projektet ”Må bäst” för att lyfta frågan om ungas psykiska hälsa på en helt ny arena.

Skolan, klimatet, framtiden. Det finns mycket som kan tynga unga idag. Den psykiska ohälsan bland unga har rapporterats fördubblad sedan 1980-talet enligt Folkhälsomyndigheten. ”Må bäst” är ett projekt om ungas psykiska hälsa, initierat av KFUM Centrals Ungdomsforum där medlemmarna i åldern 15–20 år själva drivit frågan. Projektet har nu beviljats medel från Allmänna arvsfonden och beräknas dra igång i början av nästa år.

– Jag tror att vi unga idag är bättre på att uttrycka att vi mår dåligt, men som förening måste vi bli bättre på att kunna fånga upp och stötta de som gör det. Vi måste ge ledarna självförtroende i att prata om psykisk hälsa och skapa en miljö som man känner sig trygg i att öppna upp om man mår dåligt, säger Signe Rundkvist från KFUM Centrals Ungdomsforum.

I projektet ska ett arbetsmaterial tas fram för hur en kan arbeta med psykisk hälsa i föreningsverksamheter, oavsett om en till exempel spelar basket, tränar gymnastik, sjunger i kör eller åker på sommarläger. Materialet tas fram tillsammans med organisationen Tilia som arbetar med psykisk hälsa och testas sedan samtidigt hos KFUM Central och KFUM Kristinehamn. I projektet ingår även fadderverksamhet och aktiviteter som ska motverka stigma kring psykisk ohälsa.  

– Barn och ungas psykiska hälsa är en av de största utmaningarna som samhället står inför. Att vi kan föra upp frågan om psykisk hälsa på dagordningen är nog det mest betydelsefulla vi kan göra just nu, säger Michael Lagerkvist, ordförande i KFUM Central.

Projektet är treårigt och i arbetet ingår också att sprida det färdiga och testade arbetssättet till andra ungdomsorganisationer som till exempel resten av KFUM-rörelsen.

– Det är verkligen ett välkommet upplägg, just att en lokalförening kan testa och ta fram kvalitetssäkrat material som vi på riksförbundet sedan kan se till att hela landets KFUM-föreningar kan ta del av. Initiativet förtydligar att KFUM är en organisation för och av unga, säger KFUM Sveriges generalsekreterare Alexander Clemenson.

Läs gärna mer om projektet i den här projektbeskrivningen.