KFUM Sverige KFUM Sverige

Translate

 Satsar kommunerna 

 på det unga vill? 


  KFUM Sveriges ungdomskommunranking 2014 

De bästa ungdomskommunerna är de som ger unga inflytande och gör dem delaktiga i de politiska besluten.

Möjligheter i KFUM

Nu släpper vi foldern Möjligheter i KFUM – Våren 2015 som innehåller events, utbildningar, träffar och möten som du och din förening kan hänga med…

Ledarinspirationsdag i KFUM Syd

Det här är en dag för alla föreningar och ledare att träffas och inspireras. Ni kan få koll på möjligheterna till ledar- utbildningar och få…

Triangelförbundets sista årsmöte 14 mars

Den 14 mars håller Triangelförbundet sitt sista årsmöte på kansliet på Rosengatan i Stockholm. Årsmötet blir en redovisning av styrelsens arbete under det sista verksamhetsåret,…