KFUM Sverige KFUM Sverige

Translate
Trygga Möten är ett material som höjer medvetenheten om övergrepp och otrygghet i föreningslivet och i barns liv. Vi arbetar med hur man skapar föreningsverksamhet som är trygg och säker.

 FRAMTIDEN JUST NU 

  MENINGSFULLA MÖTESPLATSER FÖR UNGA 

 

För att påverka framtiden måste vi jobba med det som finns just nu. Vi tror att det viktigaste vi kan göra är att se till att dagens unga utvecklas och mår bra. Vi kallar det framtiden just nu.

 BODY.MIND.SPIRIT. 

Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vi kallar det BODY.MIND.SPIRIT.

YWCA Week Without Violence

The YWCA strives for a world without violence. A world where women walk the streets at night without fear. A society where people need not…

Emmautbildning i Skåne

5-7 september 2014 ÄR DU VÄLKOMMEN TILL KFUM:S LEDARUTBILDNING HELHETEN. UNDER HELGEN HÅLLS UTBILDNINGEN, EMMA. Emmautbildningen fördjupar kunskapen om KFUM, vår verksamhet och värdegrund. Det…

Sjung i KFUM Centrals barnkör

KFUM Central startar hösten 2014 kör för ungdomar i åldrarna 8-11. Vi erbjuder en ny typ av körverksamhet för barn där tanken är att kören…