”YMCA utbildar unga så att de kan bli aktiva medborgare i sina samhällen”

12 augusti 2021

Idag är det internationella ungdomsdagen, en dag som instiftades av FN 1999 för att uppmärksamma ungas bidrag till en hållbar och fredlig utveckling. Det är också ett tillfälle att hylla alla unga som varje dag, överallt i världen, engagerar sig och skapar positiv förändring i sina lokalsamhällen.

En av dessa förändringsskapare är 26-åriga Francisca Ohenewaa från Ghana. Francisca är medlem och volontär i YMCA Mampong där hon arbetar med KFUM Sveriges projekt Youth Justice. Projektet är ett utvecklingssamarbete med YMCA i Sydafrika, Madagaskar, Senegal, Togo och Ghana och vänder sig till unga människor som på olika sätt har blivit marginaliserade i samhället på grund av exempelvis fattigdom, icke-fungerande rättsväsende, brist på inkomstmöjligheter och destruktiva levnadssätt.

Sedan starten 2015 har mer än 40 000 unga tagit del av Youth Justice och fått möjlighet att ta steg mot att bli aktiva medborgare i sina samhällen. Enligt Francisca är en av de viktigaste aspekterna av projektet att unga blir medvetna om sina rättigheter, framför allt om de saknar familj och försörjning, sitter häktade eller i fängelse.

Vi ringde upp Francisca för att prata om Youth Justice, ungas bidrag till samhällsutvecklingen och hur det är att vara ung kvinna i Ghana.

Hej Francisca! Kommer du ihåg första gången du kom i kontakt med YMCA i Ghana?

– Min bakgrund är rätt annorlunda för mina föräldrar var YMCA-medlemmar innan jag ens var född, så under hela min uppväxt har jag varit med på olika YMCA-möten och evenemang. Min mamma gick bort för 15 år sedan men min pappa är förfarande aktiv inom YMCA. 2012 var jag med på en nationell ungdomskonferens här i Ghana och det blev startskottet för ett djupare engagemang för mig. Idag är jag volontär i vårt Youth Justice-projekt och ungdomsrepresentant i Ghana YMCAs styrelse.

Vad erbjuder YMCA i Mampong för aktiviteter för unga?

– Flera olika sportaktiviteter – pingis, volleyboll, fotboll men även dans och drama. Vi har också inomhusaktiviteter som är traditionella bräd- och tärningsspel i Ghana som Ludu, Oware och Draughts. Vi erbjuder också olika utbildningar för unga, till exempel datorkunskap. Vi har även haft utbildningar om hur man återvinner plastflaskor och göra väskor och andra produkter av plasten.

Hur har du och Mampong drabbats av coronaviruspandemin?

– Jag brukade jobba som lärare på en skola i en annan stad. När pandemin bröt ut beslutade vår president att stänga alla skolor. Skolan hade dessvärre ingen möjlighet att ge oss lärare lön under nedstängningen så jag tvingades lämna mitt jobb, flytta hem och försöka försörja mig på något annat sätt. Jag började göra tvål i egen regi och arbetar också med catering. Jag trivs med att vara entreprenör, jag vill inte gå tillbaka till arbetet som lärare. Nu kan jag också ägna mer tid till YMCA.

Vilken är den stora utmaningen för unga i Ghana?

– Den låga kvaliteten på utbildningarna som ges i skolorna och svårigheten hitta ett jobb.

Är det stora skillnader mellan att vara tjej och kille i Ghana?

– Ja! Jag är besviken på min mammas generation som inte åstadkom mera vad gäller jämställdhet. Till exempel får jag som tjej inte köpa land. Jag kan inte få jobb som räknas som ”manliga”. Kvinnor diskrimineras ekonomiskt. Jag har träffat så många utsatta kvinnor genom mitt engagemang i YMCA och jag tänker ofta på vad vi kan göra för att unga kvinnor ska få det bättre i Ghana.

Vilka unga jobbar ni med i Youth Justice-projektet?

– Unga mellan 15–30 år. Innan vi började arbeta med Youth Justice så beslutade vi volontärer gemensamt att satsa extra på tonårsmödrar, unga missbrukare, unga som hoppat av skolan, unga hemlösa och unga med funktionsvariationer. Vi jobbar också med unga som jobbar med cykeltaxi. Denna grupp är väldigt utsatt för trafikolyckor. Vi arbetar aktivt med att utbilda dem i trafiksäkerhet.

De som är hemlösa och/eller missbrukar droger – vad har de för historia?

– De flesta har hoppat av skolan, de kommer från fattiga hushåll som inte har råd med skolutgifter och de har vuxit upp med endast en eller ingen närvarande förälder. Oftast är det pappan som varit frånvarande.

Hjälper ni unga att återskapa deras familjerelationer?

– De hemlösa har ingen bra relation med sin familj. De är inte välkomna tillbaka. Så vi jobbar ofta med att de ska bli sedda av någon vuxen person om det inte går att få ihop dem med familjen. Vi arbetar också med unga som avtjänat ett fängelsestraff. Det är ett problem att många som har avtjänat sitt straff inte kan hitta sin familj längre. De är väldigt utsatta och utan någon tillgång till mat och husrum tvingas de att bryta mot lagen igen för att överleva.

Varför är det viktigt att unga får vara med i beslutsfattande?

– I Ghana är en majoritet av befolkningen ung, så utmaningarna som finns i landet påverkar väldigt många unga. Unga är vår målgrupp också i Youth Justice. I fängelserna vi jobbar i är de flesta unga. Det är viktigt att man involverar unga i planeringen av projektet för att göra rätt saker som unga verkligen är i behov av.

Varför är det viktigt att involvera unga i YMCA tycker du?

– I Ghana i stort är unga ovetandes om sina rättigheter och har ingen möjlighet att påverka landet. Unga är utsatta och blir ofta exploaterade. Vi har många utmaningar i vårt rättssystem. Många kräver inte sina rättigheter, helt enkelt för att de inte känner till dem! Unga som arresteras eller sitter häktade eller i fängelse är särskilt utsatta. Därför utbildar YMCA unga så att de är medvetna om sina rättigheter. Då kan de vara aktiva medborgare i samhället. Vi i YMCA har en hög grad av inkludering av unga. Alla våra aktiviteter utformas helt eller delvis av unga, inte minst aktiviteter i Youth Justice. Vi utbildar unga överallt i landet för att stärka deras rättigheter.

Vad skulle du vilja göra för medskick till Sveriges unga?

– Jag vet inte riktigt vad för utmaningar unga i Sverige har. Men alla möter ju utmaningar i livet. Mitt råd är att inte tappa fokus, följa det som man brinner för, stå upp för sig själv och försöka få ut så mycket det går av sitt liv!