Week Without Violence 2020

18 oktober 2020

YWCAs runt om i världen deltar varje år under en vecka i kampanjen Week Without Violence – en vecka av samhällsevenemang som främjar olika tillvägagångssätt för att skapa en värld fri från våld. Därför vill vi under denna vecka uppmärksamma vårt gemensamma projekt med YWCA Palestina som ett exempel på hur KFUM arbetar med dessa viktiga frågor.

Strengthening Young Women to be Change Agents in the Palestine Society

KFUM Sverige samarbetar med YWCA i Palestina och ett av våra viktigaste mål är att utbilda unga om våld mot kvinnor – vi tror att medvetenhet och kunskap förändrar normer och är ett sätt att minska kvinnor och flickors utsatthet. Påverkansarbete för förändrad lagstiftning och aktivt deltagande i arbetet mot våld mot kvinnor på FN nivån är andra viktiga metoder. I våra samarbetsprojekt tillsammans med YWCA i Palestina jobbar vi på alla de nivåerna samtidigt och samordnat med:

  • Ungdomsgrupper, bestående av både unga kvinnor och män, som bildas i projektet på västbanken utbildas, samlar in berättelser, gör informationsfilmer och sprider kunskap sina områden.
  • YWCA Palestina tar en med den kunskapen och berättelserna i sitt påverkansarbete gentemot Palestinska beslutsfattare där man bland annat tillsammans med en bred koalition av palestinska kvinnorättsorganisationer driver på för att en få igenom en ny lagstiftning som ska skydda kvinnor, inte minst mot våld i hemmet.
  • Projektet möjliggör även för unga kvinnor inom projektet att delta i olika kvinnorättsforum som exempelvis möten med FN:s kvinnokommitté (CSW) för att berätta om situationen och få stöd utifrån för att påverka beslutsfattare.

Inom ramen för vårt gemensamma projekt jobbar vi även med att stärka YWCA Palestinas totala kapacitet, vi bidrar bland annat till utvecklandet av en ny långtidsstrategi och påverkansstrategi för YWCA och i att utbilda all deras personal och andra nyckelpersoner att bli ännu skarpare i att använda mänskliga rättighetsverktyg för att skapa förändring.

Kvinnor i Palestina, inte minst unga kvinnor lever under ett hårt tryck, den ständigt närvarande israeliska ockupationen påverkar allas liv, utrymmet och möjligheterna krymps och begränsas, men det begränsas även av patriarkala strukturer, konservativa värderingar och våld. Samtidigt är det tydligt att det finns en kraft hos unga kvinnor och i YWCA-rörelsen som vill framåt som vill mer, som kämpar varje dag för att öka utrymmet och möjligheterna millimeter för millimeter och ibland med stora kliv. KFUM Sverige är stolta över att vara med och bidra till den kraften.

Läs mer om projektet ”Strengthening Young Women to be Change Agents in the Palestine Society”.