Strengthening Young Women to be Change Agents in the Palestine Society

KFUM Sverige arbetar i Palestina med fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och påverkan. Unga kvinnor tillhör de mest utsatta grupperna i samhället, och därför har vi valt att fokusera på dem.

Världens ledare har försökt hitta lösningen till konflikten mellan Israel och Palestina i över 60 år och det är lätt att tappa hoppet. Men åker man till Västbanken och ser hur vattenbrist, illegala bosättningar, vägspärrar och separationsmuren påverkar vardagen, kan man inte bli oberörd. Inte minst med tanke på att ockupationen strider mot internationell rätt. Internationell solidaritet är viktig.

Tillsammans med YWCA Palestina arbetar vi utifrån Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan. Vi tror på att kvinnor måste få vara med och bestämma i fredsförhandlingar. När kvinnor får inflytande, gynnar det hela samhället och freden blir mer hållbar.

Unga kvinnor lär sig mer om inkludering, kommunikation, våld mot kvinnor, sina rättigheter och vad man kan göra om dessa kränks. De lär sig att dokumentera lokala kränkningar och hur man kan använda dessa historier i Palestina och ute i världen. De upptäcker vilka fredliga mekanismer finns det för att göra sin röst hörd.

Selina  Salameh , ungdomskoordinator för YWCA i Ramallah förklarar:

“YWCA fokuserar på kvinnor. Vi ser till att de känner till sina rättigheter och strategier för att lobba för dem. Det är viktigt att ge dem verktyg. Vi får dem att läsa mer, lära sig av andra kulturer. Vi försöker få unga kvinnor att känna sig som aktörer i deras “communities”, så att de blir agenter för förändring.”

Tack vare KFUM:s arbete kan unga kvinnor :

  • Bilda lokala påverkansgrupper och försöka hitta lösningar till det som gör livet svårt
  • Träffa andra relevanta aktörer på nationellnivå och ta beslut kring Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan
  • Lyfta fram situationen för unga kvinnor i Palestina ute i världen
Selina 24 år, Palestina
Selina, 24 år från Palestina

Selina Salameh är ungdomskoordinator för YWCA i Ramallah. Hon är nu 24 år och har varit aktiv sedan länge. Hon är övertygad att arbetet som YWCA Ramallah gör påverkar:

YWCA har gjort mig självständig. Jag är med i någonting stort som gör skillnad. YWCA ger mig makt över mitt liv på många nivåer. Min röst blir hörd, jag slåss för mina rättigheter och jag deltar vid beslutsfattande.

Selina, precis som de allra flesta palestinier, bor med hennes familj. Hon har två systrar och en bror. En av hennes systrar har kognitiva funktionsvariationer till följd av syrebrist vid födseln. Hela familjen är välutbildade, “Vi är lyckligt lottade” säger hon. Hennes andra syster studerar arkitektur. Brodern arbetar tillsammans med Selinas pappa på pappans slakteri. Hennes mamma är hemma och tar hand om hushållet och systern.
Selinas farbror arbetade för YWCA och hennes mor har deltagit vid broderikurser. Som barn brukade hon leka nere på gården vid YWCA- huset. Som 15-åring fick Selina arbeta som lägerledare för första gången :

Det är något jag är stolt över. Det var första gången jag var en ledare! Jag växte upp på YWCA. Jag hade mina födelsedagar här. Jag utvecklades med YWCAs värderingar.

“YWCA har gjort mig självständig. Jag är med i någonting stort som gör skillnad. YWCA ger mig makt över mitt liv på många nivåer”

Idag arbetar Selina på YWCA i Ramallah, hon skriver ansökningar, föreslår aktioner och koordinerar ungdomsgrupper. Selina deltog i kampanjerna ”Stoppa fattigdomen”, ”Mitt beslut är min rättighet” som var en del av freds- och rättighetsarbetet som bedrivits av YWCA i Palestina. Viktiga verktyg har varit resolutioner 1325 och 2250 om att inkludera kvinnor och ungdomar som aktörer i fredsprocessen.

YWCA fokuserar på kvinnor. Vi ser till att de känner till sina rättigheter OCH strategier för att lobba för dem. Det är viktigt att ge dem verktyg. Vi får dem att läsa mer, lära sig av andra kulturer. Vi försöker få unga kvinnor att känna sig som aktörer i deras “communities”, så att de blir agenter för förändring.

Selina blev själv vald att representera YWCA Palestina i en mycket viktig internationell plattform – the Commisson on the Staus of Women (CSW Meeting #61) som hölls i New York i mars 2017, med temat ”Kvinnors ekonomiska egenmakt i en förändrad värld och arbetsmarknad”. Hon berättade hur det är att leva under ockupation och hur det påverkar henne som en ung kvinna:

Ockupationen är en utmaning såklart, men det är inte den största för mig. För mig är det de sociala normerna. Normerna är så strikta här. Att vara kvinnlig aktivist är att vara en rebell. Det vill jag ändra på! Jag vill ändra på hur vi ser på oss själva. Problemen är inom oss, inte i miljön runtomkring oss. De här utmaningarna får inte stoppa oss!

One Pager om ”Strengthening Young Women to be Change Agents in the Palestine Society”

Var med och bidra!

Vill du stödja vårt program i Palestina? Ge en gåva via Swish till 123-9018557 eller plusgiro 90-1855-7. Märk utbetalningen med  ”Young Women in Palestine”.

Är du nyfiken på Palestinaprogrammet eller vill din lokalförening sätta ingång ett samarbete där?

Kontakta då KFUM Sveriges Internationella Sekreterare, Martin Hedberg

Tel: +46 (0)8-677 30 30, mail: martin.hedberg@kfum.se