Vår internationella verksamhet och HBTQI-rättigheter

22 juni 2023

Hur stor betydelse kan en motion på ett riksårsmöte ha egentligen? Stor, är det korta svaret.

Läs mer om hur en motion fick en hel världsrörelse att skifta fokus och arbeta mer inkluderande för HBTQI-personer!