Skip to content KFUM's logga
Sök

Våra Fokusområden

INKLUDERING | JÄMSTÄLLDHET | IDENTITET & MAKT

Inkludering

KFUM vill bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle, där även de unga som står långt från föreningslivet ska bli en del av det. Och för att KFUM ska kunna bidra till ett mer inkluderande samhälle, så måste också KFUM vara en inkluderande rörelse. Därför prioriterar vi möten och att fler ska känna sig hemma på våra mötesplatser.

Inkludering

Exempel på hur vi arbetar

Youth Justice är ett projekt som vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befinner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo och Sydafrika. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap.

JÄMSTÄLLDHET

Vi tror att ett jämställt samhälle är ett mer hållbart samhälle. Den ena av våra moderorganisationer, YWCA, är världens äldsta och största kvinnorörelse. KFUM vill bära vidare traditionen av att lyfta fram de människor som är mindre privilegierade. Vi tror också att våra verksamheter berikas av en mångfald hos ledare och deltagare.

KFUM fokuserar därför på att skapa, sprida och använda metoder för att prata om och belysa frågor kring jämställdhet i föreningslivet och i samhället. Vem är det egentligen som tar de viktiga besluten i föreningen eller kåren idag? Vi arbetar aktivt med att hitta metoder för att säkerställa att alla, oavsett könsidentitet, har samma möjligheter i vår rörelse.

I arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor ser vi att olika diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, vi ser också hur olika delar av en människas identitet påverkar den personens förutsättningar. Det är viktigt för oss att vara med och skapa ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle. Genom att lyfta KFUK och YWCA inom vår nationella rörelse kan vi komma längre och då även vårda det arv vi som rörelse bär med oss från många medlemmars betydelsefulla insatser inom KFUK och YWCA.

Jämställdhet

Exempel på vårt arbete

Tillsammans med YWCA Palestina arbetar vi utifrån Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan. Vi tror på att kvinnor måste få vara med och bestämma i fredsförhandlingar. När kvinnor får inflytande, gynnar det hela samhället och freden blir mer hållbar.

IDENTITET & MAKT

I arbetet med att bidra till att unga kan växa och utvecklas för att nå sin fulla potential, är det nödvändigt att utgå från att alla människor, inklusive unga människor, har olika förutsättningar och börjar sin resa på olika platser. För att nå sin fulla potential måste en bli erkänd för den en är.

Oavsett könsidentitet, kärlekspreferenser, funktionalitet, ålder, bakgrund, bostad, utbildning, inkomst osv. Vi prioriterar frågor om identitet och makt, för att öka alla våras chanser att komma till tals och få vara den en är och bygga ett KFUM och ett samhälle där fler får vara med och komma till tals.

Identitet & makt

Exempel på hur vi arbetar

I programmet Youth Embrace sätts stor tillit till unga själva och mycket av aktiviteterna planeras och genomförs av unga. Genom projektet blir många ledare och utbildare, som i sin tur stärker andra. Unga genomför också egna sociala projekt för att förbättra sina lokalsamhällen. Genom nya förmågor och stärkt egenmakt förändrar unga sina liv och bidrar till att utveckla sina lokala YMCAs och sina lokalsamhällen, i förläningen är de med och skapar inkluderande och fredlig utveckling i Belarus och Ukraina.

Din agenda

Ungas inflytande över de globala målen

Ett ytterligare exempel på hur KFUM arbetar med fokusområderna är projektet Din agenda – ungas inflytande över de globala målen! Där unga från olika KFUM-föreningar i Sverige tillsammans utvecklar metoder för att arbeta med de globala målen i sina hemföreningar. Målen som ligger i fokus för projektet är mål 5 (Jämställdhet), mål 10 (Minskad ojämlikhet), mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap).