Skip to content KFUM's logga
Sök

Våra Fokusområden

INKLUDERING | JÄMSTÄLLDHET | IDENTITET & MAKT

Din agenda

Ungas inflytande över de globala målen

Ett ytterligare exempel på hur KFUM arbetar med fokusområderna är projektet Din agenda – ungas inflytande över de globala målen! Där unga från olika KFUM-föreningar i Sverige tillsammans utvecklar metoder för att arbeta med de globala målen i sina hemföreningar. Målen som ligger i fokus för projektet är mål 5 (Jämställdhet), mål 10 (Minskad ojämlikhet), mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap).