Nya styrelsen och deras verksamhet

19 februari 2024

På ROM 2023 valdes nya styrelsen och sedan dess har de haft en digital utbildning i styrelsearbete med revisionsfirman Grant Thornton.

Nu i helgen var det dags för det första fysiska mötet och styrelsen träffades på KFUM Centrals hotel Gio (9-11 februari). Huvudsyftet var att lära känna varandra, liksom att tillsammans med kansliet titta närmare på vad för verksamhet KFUM Sverige faktiskt bedriver i dagsläget.

Att leda komplexa uppdrag

Forskaren Susanna Alexius kom och höll ett pass baserat på hennes bok ”Att leda komplexa uppdrag”. Att KFUM-rörelsen är just komplex är troligen de flesta av oss överens om och passet gav både inspiration och förståelse. En god grund för fortsatt arbete helt enkelt.

Genom att sätta upp spelregler och planera styrelseåret ladas ytterligare grund för det fortsatta arbetet. Och en viktig del var att titta närmare på och diskutera upplägg för framtagande av KFUM Sveriges strategi som kommer läggas fram på ROM 2025. Både styrelsen och kansliet ser fram emot er allas input och delaktighet i det arbetet.