KFUMs möjlighetsstipendium

05 mars 2024

Är du eller din förening intresserad av utbyten, resor och besök till KFUM-föreningar i Sverige eller andra länder. Vill ni kanske delta av kurser och utbildningar som kan bidra till engagemang och ledarskap? Nu har du eller din förening möjlighet att ansöka om ett stipendium som kan möjliggöra er utveckling.

Inom KFUM-rörelsen i Sverige är tusentals unga aktiva som ledare, förtroendevalda och i andra ideella uppdrag.

KFUM-rörelsen ger redan en otroligt bra grund för att bli en grym ledare. Nu vill vi ge ännu en möjlighet till våra ledare för att få mer inspiration, kunskap och verktyg. 

KFUM Sveriges stipendium för utbyten och utbildningar kommer att ges till unga individer eller föreningar som vill göra ett utbyte eller delta i en utbildning – i Sverige eller utomlands. KFUM Sverige vill stödja intresset för utbyten, resor och besök mellan och till KFUM-föreningar i Sverige eller andra länder och för kurser/utbildningar som kan bidra till en persons engagemang och ledarskap. Möjlighetsstipendiet ska även bidra med nya erfarenheter och kunskaper som används inom dess förening och den svenska KFUM-rörelsen. Vi vill hjälpa unga att upptäcka KFUM-rörelsens bredd och omfång så väl som andra möjligheter som kan ge ökad kunskap, inspiration och perspektiv. 

Information on Stipendiet

 • Kan sökas av en enskild ledare eller en förening
 • Det går att söka max 40 000 kr 
 • KFUM Sverige genomför tilldelningen av stipendier 
 • KFUM Sverige kan besluta att ge en mindre summa än den sökta 
 • Antal stipendiater per år beror på ansökningarnas innehåll och sökt summa 

Aktiviteter du kan söka för: 

 • Deltagande i en utbildning, arrangerad av någon i den svenska KFUM-rörelsen, av delar av YWCA- och YMCA-rörelserna.
 • Besök och utbyten till andra KFUM-föreningar eller YWCA- och YMCA-föreningar.
 • Deltagande i internationella arrangemang. 

Stipendieansökan ska behandla något som ska göras inom ett år från ansökningstillfället.

Stipendiets syfte är att stärka den unga ledaren och att dess nya erfarenheter och kunskaper används inom dess förening och den svenska KFUM-rörelsen.

Villkor och kriterier 

 • Vara medlem i en förening som ansluten till KFUM Sverige.
 • Att det som ansökan föreslår ska bidra till KFUM-rörelsen och KFUM-föreningen. 
 • Att det som ansökan föreslår avser relevant kunskap eller sammanhang för den unga ledaren inom ramen för KFUM-rörelsen
 • Enskild ledare ansöker via sin KFUM-förening
 • Bifoga budget i ansökningen

Exempel på ändamål

 • Praktik på en annan KFUM-förening i Sverige 
 • Besök hos en YMCA-förening i ett annat land 
 • Deltagande i ett internationellt YWCA-sammanhang 
 • Deltagande i en utbildning som stärker ledaren 

Redovisning

Inom ett år från det att ansökan lämnades in ska den sökande återkoppla till KFUM Sverige med en redovisning av hur pengarna har använts med en uppställning av kostnader. 

Ansök här

Sista anmälningsdatum är 15 april 2024. Har du frågor om möjlighetsstipendiet så kan du höra av dig till sewit.seghiddotter@kfum.se på KFUM Sverige.