KFUMs stipendiater 2023

08 september 2023

KFUM vill uppmuntra unga människor att göra saker som kan utveckla dem. Ibland kan hindret vara resurser i form av pengar, därför erbjuder vi stipendier som våra medlemmar kan söka för att utöka sina möjligheter till utveckling, i stort och smått.

Innan sommaren utlystes två stipendier. Möjlighetsstipendiet och local-to-local-bidrag. Nu kan vi presentera våra stipendiater.

Möjlighetsstipendiet

Möjlighetsstipendiet är ett stipendium för utbyten och utbildningar som ges till unga individer som vill göra ett utbyte eller delta i en utbildning – i Sverige eller utomlands. Vi vill stödja intresset för utbyten, resor och besök mellan och till KFUM-föreningar i Sverige eller andra länder och för kurser utbildningar som kan bidra till en persons engagemang och ledarskap.

Detta stipendie möjliggörs arv och andra gåvor KFUM fått. En person och en förening har fått möjlighetsbidrag i år.

KFUM Örebro Basket

Föreningen har fått in ett stort antal nya ledare och skulle nu vilja kunna få ihop till en ledarutbildning för dessa ledare. Det bidrar till öket förtroende av ledarna som visar att föreningen verkligen uppskattar det de gör för barnen och ungdomarna i föreningen.

Konrad (KFUM Kristianstad)

Konrad har sökt om resebidrag för sin resa till Uppsala, där han har jobbat på lägergården KFUM Alnäs som en del av hans utbyte med andra lägergårdar.

Local to local

KFUM har många föreningar som arbetar för fred och utveckling. Som del av det världsomspännande nätverket YWCA och YMCA kan våra föreningar hitta samarbetsformer med unga från andra länder. KFUM Sverige tycker att det är en viktig del i vårt fredsarbete att låta unga lära känna varandra och utbyta erfarenheter med unga från andra kulturer, därför delar vi ut stipendier som möjliggör dessa lokala samarbeten.

Pengarna till detta  bidrag kommer från FBA (Folke Bernardotteakademin) och arv från systrarna Mathilda och Anna Roos, som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet arbetade för kvinnlig rösträtt, för kvinnors valbarhet och ansåg att alla yrken skulle vara öppna för kvinnor. (Källa: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon)

Följande föreningar har 2023 fått local to local-bidrag.

KFUM Heby

Fem stycken ledare och styrelseledamöter söker bidrag för att kunna åka till sin samarbetspartners i Estland för att besöka dem. Under deras vistelse ska dem åka runt till andra föreningar för att ta del av deras arbete och verksamheter.

KFUM Central

KFUM Central vill starta ett samarbete med YWCA Antwerpen. Syftet är att lära känna unga engagerade tjejer och förhoppningsvis lägga grunden för ett större samarbete samt sprida kunskap om YWCA i lokalföreningar. Som ett första steg i detta samarbete vill KFUM Central åka ner till Belgien och spendera tid i YWCA Antwerpen. Detta samarbete vänder sig endast till personer som identifierar sig som tjejer.