KFUMs LOCAL-TO-LOCAL-Bidrag

26 maj 2023

Nu har din förening möjlighet att få ett bidrag för att etablera och  stärka kontakten med YMCA och YWCA:s internationella föreningar.

KFUM Sverige arbetar sedan 2018 med att öka kunskap, engagemang och dialogen kring FN:s resolution om Unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250). Inom ramen för detta arbete vill vi nu möjliggöra fler samarbeten mellan KFUMs lokalföreningar och lokalföreningar i andra länder. Vi lanserar därför ett local-to-local bidrag för att på så sätt bidra till att KFUMs föreningar under 2023 har möjlighet att avsätta tid, pengar och engagemang till att etablera eller stärka kontakten med internationella vänföreningar.