Årets filmstipendiater 2023

21 november 2023

KFUM Sverige kan nu presentera årets filmstipendiater 2023. Efter en lång och omfattande handläggning av juryn har nu två vinnare utsetts.

Stipendiet vänder sig till unga filmskapare i Sverige och syftar till att stärka ungas röst i samhället. Stipendiet delas ut till filmprojekt som kopplar an till FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet.  

Miranda Stenbrink

Hur känns det att få detta stipendium? 

– Det är en fantastisk ära att få motta detta stipendium! Inte minst med tanke på vilka otroligt fina projekt som fått motta stipendiet tidigare år.  Jag känner mig i gott sällskap med andra ord, säger Miranda. 

Miranda berättar om hur hon ser på KFUM som en god kraft i samhället som hjälper unga att utvecklas och skapa förutsättningar för förändring.

– Jag ville göra en liten berättelse som kunde fungera som en allegori för stora utmaningar och lösningar på dem. Genom att följa ungdomarna i en by såg jag en möjlighet att berätta en berättelse som är signifikant för vår generations ungdomar och dess avgörande utmaningar ur en annorlunda lins. 

Filmstipendiet är kopplat till KFUM Sveriges arbete med resolution 2250 om Unga, fred och säkerhet. Hur kopplar du resolutionen till ditt filmprojekt?

– Min film handlar i grund och botten om just ungdomars möjlighet och förmåga till att skapa en hållbar och fredlig utveckling. Filmens huvudpersoner är ett positivt exempel på hur ungdomar kan delta och samverka för att förbättra sina samhällen. 

Vi är i ett väldigt oroligt världsläge i dag. Hur ser ni på ungas roll för fredligare och tryggare samhällen? 

– Vi unga har en större möjlighet än någonsin tidigare att göra våra röster hörda genom alla digitala medier. Möjligheten till mobilisering och engagemang är fantastisk men också potentiellt farlig i och med mängden polarisering på nätet och den missinformation som också sprids, säger Miranda. 

Julia Ammouri

Hur känns det att få detta stipendium? 

– Det känns fantastiskt att få stöd tidigt i processen och känna att man nu har förutsättningarna att fortsätta arbeta på sin film! Det betyder också mycket för mig att få bekräftelse på hur viktigt projektet är, berättar Julia. 

Tanken bakom Julias film kom när hon såg ett TV-program om den svenska skolan.

– Jag såg hur hur reform efter reform har nedmonterat den svenska skolan de senaste 30 åren. Jag förstod inte varför fler har missat att prata om detta och började skriva en synopsis som la grunden för min film ’Din jävla sadist’.

Filmstipendiet är kopplat till KFUM Sveriges arbete med resolution 2250 om Unga, fred och säkerhet. Hur kopplar du resolutionen till ditt filmprojekt? 

– Min film handlar om de olika förutsättningarna unga växer upp i som påverkar dess möjligheter för rätten till utbildning. För skolan är en viktig grundpelare för ungas inflytande, avslutar Julia.