Skip to content KFUM's logga
Sök

Filmstipendium

Använd din kreativitet för att stärka ungas röst i samhället!

KFUM Sveriges

filmstipendium

KFUM Sveriges filmstipendium vänder sig till alla unga filmskapare i Sverige och syftar till att stärka ungas röst i samhället. Stipendiet delas ut till filmprojekt som kopplar an till FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. I praktiken betyder det att filmprojektet ska belysa frågor om ungas roll och situation i samhället och/eller ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.

Tidigare vinnare

KFUM Sveriges filmstipendium har delats ut sedan 2021. Här kan du läsa mer om de tidigare vinnarna!

Information om stipendiet

Information om stipendiet

Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas av alla under 30 år, både som individ och som grupp. Ett stipendium kommer delas ut.

Stipendiet riktar sig både till dig som håller på med film och till dig som är nybörjare. Stipendiet går att söka för olika typer av projektformer såsom kortfilm, långfilm eller annat.

Om unga, fred och säkerhet

Om unga, fred och säkerhet

År 2015 antog FN resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Resolutionen bygger på fem så kallade pelare. Dessa pelare fokuserar bland annat på ungas delaktighet i samhället och i samhällsutvecklingen; ungas säkerhet och ungas rättigheter; ungas möjligheter och potential; ungas tillgång till utbildning, mötesplatser och meningsfull fritid; inkludering av olika grupper av unga; samt marginaliserade unga.

Villkor

  • Projektet ska vara skapad och driven av unga under 30 år.
  • Projektet ska belysa frågor om ungas roll och situation i samhället och/eller ungas engagemang för en fredlig och hållbar samhällsutveckling.
  • Stipendiaten förbinder sig att medverka i två KFUM-sammanhang (till exempel workshop eller filmvisning) under 2024 och 2025.
  • Stipendiaten förbinder sig att under 2024 förse KFUM Sverige med kommunikationsmaterial (till exempel en trailer eller klipp från filmprojektet) för spridning i KFUM Sveriges kanaler.
  • Stipendiaten måste under 2024 redovisa kostnader som har täckts av stipendiet.

Bedömningskriterier

  • Projektets idébeskrivning.
  • Projektets genomförandeplan.
  • Projektets koppling till det tematiska området unga, fred och säkerhet (genom FN:s resolution 2250).
  • Arbetsprover.

Sista ansökningsdag 15 april

Ansökan 2024

Ansökningsperioden är stängd för 2024.