YWCA dagen, vad firar vi?

24 april 2024

YWCA är en global kvinnorättsrörelse som finns i över 100 olika länder som på olika sätt arbetar med att stärka flickor och kvinnor till att skapa förändring för en hållbar framtid och bättre värld.

 
YWCA-rörelsen startade i England

I mitten av 1800-talets Storbritanniens hade unga kvinnor börjar flytta in till städer för att arbeta. I städerna kunde man få arbete som butiksbiträden. Unga kvinnor hade även börjat utbilda sig till lärarinnor och sjuksköterskor och i samband med detta uppstod behöver att trygga platser för unga kvinnor att bo på när de flyttat från sina familjer.

Mary Jane Kinnaird såg behovet och öppnade vid den tiden inackorderingshem för unga kvinnor. Hon organiserade också att unga kvinnor som skulle ut i världen som barnflickor eller guvernanter hos brittiska familjer fick kontaktpersoner som kunde fungera som ”förkläden” på den långa och besvärliga båtresan.

Ungefär samtidigt startade Emma Roberts så kallade böneringar med bibelstudier. Där bad man till Gud för unga kvinnor i olika situationer.

Emma Roberts och Mary Jane Kinniard träffades 1877 beslöt att de skulle slå samman de båda verksamheterna till en organisation. Där föddes YWCA, Young Womens Christian Association, på svenska Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor (KFUK).

 
1892 inbjöd YWCA:s Londonkrets utländska kvinnoföreningar till ett möte för att diskutera mission och utveckling. Deltagare kom från många länder deltog och en kommitté tillsattes för att dra upp riktlinjer för ett KFUKs världsförbund, vilket bildades vid ett nytt möte i London 1894 med Storbritannien, Norge, Sverige och USA som medlemsförbund.

KFUK i Sverige

Även i Sverige startade KFUK också genom två kvinnors arbete.

Natalie Andersson-Meijerhjelm hade vid ett besök i England 1885 lärt känna YWCAs verksamhet. Hon hade själv lett bibelstudier i Stockholm för flickor som flyttat in från landsorten och såg ett behov av en bredare verksamhet med social inriktning.

Hon presenterade idéerna i Missionsförbundets kyrka samma år och mötte stort gensvar. Ett 50-tal kvinnor tecknade sig som medlemmar och därmed var den första KFU

K-föreningen bildad i Stockholm. Verksamheten bestod av bibelstudier, körsång, symöten och kurser i engelska. Tjänste- och fabriksflickorna var en utsatt grupp och medelklasskvinnorna i KFUK ville hjälpa dem och startade en industrimission på Söder, vilket blev början till Södra KFUK och dess sociala arbete. 

Beatrice Dickson hade också lärt känna YWCA-rörelsen i England och 1883 startade hon Unga arbeterskors vänner, som 1891 blev Göteborgs KFUK.

Det sociala engagemanget var redan från start en viktig pelare för KFUK. Bland annat deltar KFUK vid flera fredsaktioner tillsammans med andra kvinnoförbund.

Liksom i YWCA i England hade KFUK även inackorderingshem för kvinnliga fabriksanställda och studenter. Hos Södra KFUK i Stockholm utbildades även barnsköterskor och förskollärare.

KFUK och KFUM

I början av 1900-talet, i samband med att Elsa Bernardotte 1929 (som var ordförande för KFUK) gifter sig med Hugo Cederegren  som var förbundssekreterare på KFUM, öppnar detta för samarbete mellan KFUK och KFUM. Målgruppen, de unga kvinnorna och männen, kom ofta från samma familjer, vilket gör det ännu enklare för organisationerna att samarbete.

KFUK och KFUM går samman

1966 går organisationerna KFUK och KFUM ihop. Men arbetet för kvinnors möjligheter till att hitta trygga mötesplatser, utbilda kvinnliga ledare och erbjuda positiva nätverk har inte upphört.

Sedan 2011 heter KFUK-KFUM bara KFUM, som i Kristliga Föreningen Unga Människan. Det betyder inte att KFUM lämnat arbetet för kvinnors väl bakom sig. Tvärtom förtydligades KFUM Sveriges uppdrag under Riksombudsmötet (ROM) 2023 att arbeta med jämställdhet.

Vi firar de rättigheter som kvinnorörelsen fått och alla kvinnor som gjort det möjligt för andra kvinnor att ha rättigheter som vi i dag tar för självklara. Vi peppar alla att stötta kampen för ett jämställd samhälle.