KFUMs fredsarbete under andra världskriget

22 januari 2024

Nyligen lanserades en bok från Carlssons bokförlag med titeln ”Krigsfångehjälpen – Gösta Lundin och YMCA i andra världskrigets Tyskland”. Boken är skriven av läraren och författaren Anders Blidberg beskriver varför, hur och på vilket sätt KFUMs fredsarbete under andra världskriget påverkat KFUMs nuvarande arbete och värdegrund.

Vi har tagit oss friheten att beskriva hur historiska skeden som beskrivs i boken även kopplar an till KFUMs verksamhet i nutid.

YMCA:s började sitt fredsarbete redan under första världskriget, då genom att försöka minska krigsfångars psykiska lidande. Den organisationen avvecklades dock 1922 efter första världskriget.

När andra världskriget kom återuppstod behovet av hjälp till krigsfångar. Medan Röda Korsets hjälpverksamhet inriktade sig på fysiskt nödvändig hjälp, främst i form av mat, kläder och mediciner så återuppstod behovet av att stötta krigsfångar.