Workshop om utbildning 27 mars

13 mars 2023

Den här kvällen vänder sig till dig som är ideell och engagerar dig i utbildningsfrågor i din KFUM-förening eller region/distrikt.
Under kvällen pratar vi om hur vi tycker att KFUMs nationella utbildningar så som Helheten, SafeSpace mm fungerar i dagsläget. Finns det önskemål om förbättringar eller har ni andra utbildningsbehov? Vi kommer också att prata om hur ni som ideella skulle vilja vara med och påverka arbetet kring KFUMs utbildningar i framtiden. Vad kan du bidra med och vad skulle göra dig peppad?
Tid: 27/3, 18:30 – 20:30
Anmäla dig senast 22/3 på länken
Länk till mötet:

https://sensus-se.zoom.us/j/7178009175