Skip to content KFUM's logga
Sök

Emma

Utbildningen som fördjupar dina kunskaper i ledarskap

Fördjupningskurs i ledarskap

Emma

Är du ledare i en förening och vill utveckla dina kunskaper? Vill du veta mer om ledarskap, grupprocesser och KFUM i Sverige och världen? Välkommen till KFUMs ledarskapsutbildning Emma! Emma är det tredje steget i KFUMs utbildningspaket och en fördjupningskurs om KFUM, ledarskap och personlig utveckling. Emma sker vanligtvis under en hel helg och arrangeras av KFUMs regioner.

Är du intresserad av att gå Emma-utbildningen? Kontakta din region eller kolla in våra kommande utbildningar i kalendern.

Kursinformation

Syfte:

Att stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM.

Målgrupp:

Emmas primära målgrupp är aktiva ledare inom KFUM i åldern 17-25 år, men även äldre ledare är välkomna att delta i Emma och får mycket ut av kursen. Deltagare bör ha någon form av ledarerfarenhet.

Förkunskap:

George och Williams. Har en inte gjort George och Williams ska hen titta igenom de digitala utbildningarna för George och Williams och skriva en kort reflektion om dessa inför deltagande i Emma och skicka till kursledaren innan kursen.

Tid:

Motsvarande en helg, fredag kväll – söndag eftermiddag.

Upplägg:

Emma kan anordnas som en helgutbildning eller i anslutning till annan aktivitet (t.ex. skidåkning, ROM eller Världsförbundsmöte). Utbildningen hålls primärt av regionerna. Kursen är i huvudsak en upplevelsebaserad lärandeprocess och bygger på deltagarnas reflektioner kring sina erfarenheter, egenskaper och drivkrafter. Passen är olika i sin karaktär med olika delar fokus på teori och övningar. Kursledaren väljer vad hen tror passar gruppen bäst.

Förväntade lärdomar efter kursens slut:

 • Deltagaren känner sig tryggare i sin ledarroll genom ökad självkännedom och ökad förståelse för ledarskap.
 • Deltagarna har fått en förståelse för kommunikationens roll för ledarskapet samt övat på konflikthantering, feedback och/eller coachande samtal.
 • Deltagarna har fått praktiska verktyg och övningar att tillämpa i sitt ledarskap.
 • Deltagarna förstår hur Body, Mind och Spirit kan tillämpas i verksamheten och i sitt eget ledarskap.
 • Deltagarna har reflekterat över hur hens ledarskap kan spegla KFUMs tre fokusområden; jämställdhet, inkludering och ungas makt och identitet, samt har fått en ökad förståelse för normer och härskartekniker.
 • Deltagarna har fått en ökad förståelse för KFUM och om möjligheter inom rörelsen, nationellt och internationellt.

Innehåll:

Handledarmanualen består av 12 möjliga kurspass. En Emma består av minst fem av dessa kurspass, däribland KFUMs idé och värdegrund och ett till KFUM-pass. Övriga kurspass är valbara. Detta ger kursledarna en viss frihet att anpassa kursen efter sin egen kompetens och gruppens behov, önskemål och intresseområde. Det innebär också att du kan välja att göra en (till viss del) tematisk Emma, t.ex. Emma med fokus på jämställdhet och normkritik. Kursen har stort fokus på utbyte av metoder och övningar.

Kurspass:

 • KFUMs idé och värdegrund (obligatoriskt)
 • Body, Mind och Spirit
 • Möjligheter inom KFUM
 • Mitt ledarskap
 • Konflikthantering / NVC
 • Feedback
 • Grupputveckling – FIRO
 • Normer och normkritik
 • Normer och normkritik, fördjupning
 • Härskartekniker
 • Coachande samtal
 • Personlig kommunikation

Kursledare:

Emma hålls av två kursledare som båda har gått KFUMs utbildning för utbildare (KUFFEN).

Ska du hålla i en

Emma-utbildning?

Material till utbildningen finns online. Du kan även kontakta Nathalie på KFUM Sveriges kansli om du har frågor eller vill veta mer.

Kommande utbildningar