Unga kvinnors roll i de belarusiska protesterna

08 mars 2021

Idag är det internationella kvinnodagen. Ett år in i coronapandemin skulle det kanske vara läge att fokusera på hur våldet mot kvinnor ökat under pandemin, hur kvinnors rättigheter hotas att tryckas tillbaka runt om i världen och vad KFUM gör för att motverka det.

Vi skulle kunna lyfta fram exempel på hur vi ändrar normer kring manlighet tillsammans med våra afrikanska partners i programmet Youth Justice, hur våra palestinska YWCA partners stärker unga kvinnor lokalt och bidrar till att göra YWCA ännu skarpare som rörelse och politisk kraft för kvinnors rättigheter i det palestinska samhället. Att vi i Sverige jobbar med strategin What We Want och låter fokusområdet jämställdhet genomsyra allt KFUM Sverige gör, tydligast så genom flaggskeppsprojektet Din Agenda. Vi skulle också kunna berätta om allt det fantastiska arbete som våra medlemsföreningar gör varje dag, ett arbete som pågår årets alla dagar eftersom förändring oftast är ett resultat av systematiskt och långsiktigt arbete.

Men ibland kan det gå fortare. De senaste åren har vi sett hur sociala och politiska protester blossat upp runt om i världen. Ofta utan tydliga ledare eller organisationer. Det är upprop som startar på sociala medier och som sedan får fötter och tar sig ut på gatorna. Först ut och i främsta ledet hittar vi unga, inte minst unga kvinnor. De är där för att de vill ha förändring, för att de har förnekats en röst i andra sammanhang och för att de vill skapa en arena där de kan höras. På nolltid dyker händelserna också upp som livesändningar i våra telefoner och det är ofta andra unga runt om i världen som först förstår vad som händer.

Det belarusiska exemplet

Protesterna som blossade upp sommaren 2020 i Belarus är ett tydligt exempel på det. Efter ett presidentval som omgärdats av anklagelser om valfusk och felaktigheter strömmade människor ut på gatorna runt om i Belarus. I den mån en kan säga att protesterna leddes av någon så var de ledda av kvinnor. Redan från start var de flesta ute på gatorna unga, inte minst unga kvinnor. Och de fick också med sig sina mödrar och till och med mor- och farmödrar. Bilderna som kablades ut till Sverige och resten av världen var just dessa, fredliga kreativa protester ledda av kvinnor och av unga.

KFUM i Sverige har starka band till Belarus efter många år av samarbete med den belarusiska KFUM-rörelsen och vi blev fulla av beundran och stolthet när vi såg alla dessa modiga unga människor ute på gatorna. Men vi blev inte förvånade. Vi har länge sett kraften och drivet hos de unga i Belarus och att den unga generationen är trött på ett stagnerat system som bygger på att göra som en blir tillsagd av de som anses ha auktoritet över en.

Men mitt i allt detta fanns även en stark oro för hur regimen skulle reagera på att utmanas. Och oron var inte obefogad. Den belarusiska regimen reagerade kraftfullt, våldsamt och långtgående. Fredliga och kreativa demonstrationer möttes med stor brutalitet och många unga greps och dömdes eller väntar på att dömas. Myndigheterna har fortsatt att dra åt tumskruvarna också på andra sätt. Människor som upplevs fientliga mot staten grips, fängslas, bötfälls eller blir av med jobbet. Civilsamhällesorganisationer stängs ned, misstänkliggörs och åläggs mer eller mindre omöjliga regelverk.

Vid ett vägskäl

Belarus står vid ett vägskäl. I ena riktningen ett öppnare och friare samhälle där olika röster och idéer kan höras och i den andra riktningen mer kontroll, rädsla och som resultat en öronbedövande tystnad. Maktens män ser ut att gör allt för att det senare ska bli verklighet, men anden är ute ur flaskan och den unga generationen tror inte på det gamla systemet. De unga har visat att de kommer ta sin plats antingen vid bordet eller på gatorna.

KFUM Sveriges engagemang och arbete i Belarus är långsiktigt. Vi jobbar med att stärka unga – inte minst unga kvinnor – och det kommer vi fortsätta att göra i de former vi kan. Det är ett privilegium att få jobba med de unga i Belarus. De kommer att förändra sin värld, det kan inte hindras.