Tack till alla unga fredsbyggare!

21 september 2022

Idag – på internationella fredsdagen – vill vi uppmärksamma alla unga fredsbyggare där ute. Unga människor som genom sitt engagemang för sport, kultur, fritid, hobby, friluftsliv m.m. bygger framtidens fredliga samhällen där alla har en plats.

Hur då? Tänker några. Det där är ju bara fritidsaktiviteter! Säger andra. Men vi vet. Vi vet vad det gör med människor att känna sig som en del av ett tryggt sammanhang, känna gemenskap, respekt, tillit och kärlek. Kärlek till en plats, aktivitet, grupp eller person. Vi ser hur unga människor skapar dessa känslor tillsammans genom KFUMs hundratals mötesplatser runt om i Sverige, genom utbyten med partners runt om i världen. Att få vara en del av något som både är litet och stort, där ens individuella personlighet och egenskaper blir sedda och har en plats. Som både är en plats att utvecklas, få ansvar och utveckla sitt eget engagemang på sina egna villkor likväl som att utvecklas som grupp tillsammans med andra.

Genom alla dessa möten och relationer skapas acceptans, tillit, respekt och delad glädje. Grundförutsättningar till fredliga och inkluderande samhällen. Så till alla unga fredsbyggare som engagerar er i olika sammanhang, i KFUM och utanför, vill vi idag rikta ett extra stort: TACK!