Summering av Riksombudsmötet 2021

17 december 2021

KFUM Sveriges Riksombudsmöte arrangeras vartannat år och den 13-14 november 2021 var det åter dags för rörelsen att samlas. Efter två tuffa pandemiår kunde 157 deltagare äntligen mötas fysiskt på plats i Uppsala för att tillsammans arbeta framåt för ett ännu starkare KFUM. Utöver en mängd viktiga beslut bjöd Riksombudsmötet som alltid på intressanta diskussioner, energifyllda energizers och inspirerande möten.

Nedan sammanfattas några av de beslut som togs under mötet. Läs gärna protokollet för mer information om vad Riksombudsmötet beslutade om.

Till ny ordförande för KFUM Sveriges styrelse valdes Emma Hundertmark från Uppsala. Emma tar över ordförandeskapet från Emma Grzechnik Mörk som med stor framgång har lett styrelsens arbete genom den utmanande och osäkra perioden 2019-2021.

Som ordförande för styrelsen hoppas Emma Hundertmark kunna bidra med erfarenhet från andra organisationer och en nyfikenhet för hur KFUM Sverige kan bli mer inkluderande och strategiskt lyfta de frågor som KFUMs medlemmar brinner för. I en tid när miljö- och klimatfrågor ligger många unga varmt om hjärtat ser hon det som naturligt att se över vad KFUM kan göra i den kommande samhällsomställningen.

Den nytillträdda styrelsen består även av vice ordförande Linda Hjort och Habib Achour, Helena Lewandowska, Ingrid Fagrenius, Viktor Steen, Beston Kalefa, Elin Johnson, Sebastian Eriksson, Sofie Andersson och Carina Söderbjörn.

Utöver valet av ny styrelse beslutade Riksombudsmötet om en ny regional organisationsstruktur. Syftet med regionförändringen är att stärka KFUMs lokalföreningar och rörelsen i sin helhet. Förändringen innebär bland annat en ny geografisk indelning där antalet KFUM-regioner minskar till fyra och byter namn till distrikt; Distrikt Norr, Distrikt Mitt, Distrikt Öst och Distrikt Syd. Regionförändringen kommer träda i kraft den 1 januari 2023.

Under mötet tillkännagavs även vilka två KFUMare som har tilldelats Årets Elsa och Årets William 2021. Stipendierna Årets Elsa och Årets William delas ut för att uppmärksamma de eldsjälar som bär KFUM-verksamheten i landet. Till Årets Elsa utsågs Carolina Johansson från KFUM Uppsala Trampolin och till Årets William utsågs Charlie Molin från KFUM Malmö. Genom sitt engagemang och ledarskap är både Carolina och Charlie förebilder för andra i KFUM-rörelsen.

Vi på KFUM Sverige passade också på att berätta om några av de saker vi har på gång framöver. Bland annat informerade vi om KFUMs nya digitala ledarutbildning Safe Space som kommer lanseras i januari 2022. Utbildningen ger ledare och andra aktiva inom KFUM-rörelsen kunskap och verktyg för att skapa trygga mötesplatser där alla barn är fria från diskriminering, våld och övergrepp.

Sammanfattningsvis var upplevelsen att vi alla gladdes åt möjligheten att få träffas, nätverka och tillsammans få diskutera KFUMs framtid. Från KFUM Sveriges håll vill vi rikta ett tack till KFUM Uppsala för ett fint värdskap. Vi vill även tacka den avgående styrelsen för två fantastiska år och önska den nytillträdda styrelsen varmt välkommen.